Bibliotheek Eindhoven ondertekent samenwerking met consultatiebureaus GGD

Vanaf januari 2024 is er op elk consultatiebureau in Eindhoven een BoekStartcoach te vinden die ouders informeert over taal en voorlezen. Ook de gemeente ziet hier het belang van in en investeert structureel in de BoekStartcoach.

Wetenschappelijk onderzoek laat zien dat kinderen die als baby zijn voorgelezen hoger scoren op taal. De positieve effecten zijn zelfs bij dreumesen al zichtbaar. Het consultatiebureau, waar bijna alle ouders komen, is een uitgelezen plek om aandacht aan voorlezen en BoekStart te geven. Vanaf 2022 is er wekelijks een BoekStartcoach aanwezig in de wijken Gestel, Eckart, Tongelre en Woensel-West. Wegens succes wordt dit in 2024 uitgebreid naar de vijf overige consultatiebureaus in Eindhoven. Dit betekent dat er op elk consultatiebureau in Eindhoven een BoekStartcoach aanwezig is. Donderdag 14 december is deze samenwerkingsovereenkomst ondertekend door de Bibliotheek Eindhoven en de GGD.

Een BoekStartcoach is een deskundige van de bibliotheek die wekelijks op het consultatiebureau komt. Om ouders goed te informeren over BoekStart is persoonlijk contact over het belang van voorlezen het effectiefst. De BoekStartcoach ondersteunt de jeugdarts en -verpleegkundige door met ouders in gesprek te gaan en hen te informeren over het belang van voorlezen, mediaopvoeding, meertaligheid en het gratis lidmaatschap van de bibliotheek. Zo bouwt de BoekStartcoach een nauwe band op met ouders en wordt de coach een vertrouwd gezicht, ook in de bibliotheek. Het blijkt dat vooral laaggeletterde ouders hierdoor makkelijker naar de bibliotheek gaan. Door deze samenwerking werken de Bibliotheek Eindhoven en de GGD samen aan het voorkomen en terugdringen van laaggeletterdheid en taalachterstanden

Gerelateerde berichten