Bijna 30.000 nieuwe titels toegevoegd in Delpher

Er zijn bijna 30.000 nieuwe boeken in Delpher toegevoegd. Het betreft materiaal van de Koninklijke Bibliotheek (KB) en van negen andere instellingen. Het gaat onder andere om 2000 historische kinderboeken en 500 oude schoolboeken.

De KB meldt dat 5000 van de 30.000 toegevoegde titels reeds beschikbaar waren via het Geheugen, maar die zijn vanaf nu ook full text terug te vinden in Delpher. De KB spreekt van een mooie inhoudelijke aanvulling op de collectie.

Er zijn met deze nieuwe toevoeging aan Delpher ruim 2000 kinderboeken bij gekomen van ‘divers allooi’, aldus de KB..Tot de kinderboeken behoren ‘leerzame’ boekjes, zoals het belerende Kleine gallery van prenten en spreuken voor de jeugd (1838) of Nederlandsche Kleederdragten: een geschenk voor knapen en meisjes (1839) en daarnaast ook prentenboeken uit de periode van de achttiende tot de twintigste eeuw zoals Het olijke oude wijfje met haar tra-la-la (1865) en Uit Logeren (1899) en avonturenverhalen voor de jeugd, zoals Hermans luchtreis: de nachtelijke activiteiten van een Amsterdamschen jongen (1910). 

Van het Nationaal Onderwijsmuseum en het Stadsarchief Deventer zijn er ongeveer 500 schoolboeken toegevoegd, waaronder bijvoorbeeld Ons rekenonderwijs: een volledig stel boeken met een handleiding voor de lagere school (1920), De moedertaal: een leesboek met taaloefeningen (1905) of Leesboek voor jonge lieden over de merkwaardigste gebeurtenissen uit de geschiedenis des Vaderlands (1840).

Vanuit het Geheugen komen er enkele honderden verhalen over zeehelden en avonturiers bij, waaronder Italiaanse reisverhalen, een samenwerking tussen de KB, de UB Groningen en het Koninklijke Nederlands Instituut in Rome.

Van Atria komen er weer 178 nieuwe boeken bij met als centrale thema vrouwenarbeid: van nog steeds actuele thema’s zoals De verhouding tusschen mannen- en vrouwenloon (1931) tot een Beknopte leidraad bij beroepskeuze voor meisjes (1938).

Verder zijn onder andere ook nog toegevoegd driestuiversromans, oorlogsmateriaal en Friese literatuur.

De oudste titel van deze tranche aan toegevoegde boeken stamt uit 1618, de meest recente titel verscheen in 2016. Boeken die na 1940 zijn verschenen, zijn vanwege het auteursrecht alleen in de KB te raadplegen.

Geef een reactie
Gerelateerde berichten