Rapport SPUK-regeling ‘Op naar een zorgplicht’

Staatssecretaris Gunay Uslu tijdens de openstelling van de SPUK-regeling op 15 mei in Bibliotheek Eindhoven. Verder op de foto: Aad van Tongeren, senior beleidsadviseur ministerie van OCW), Mieke Verhees (wethouder gemeente Eindhoven), Albert Kivits (directeur-bestuurder de Bibliotheek Eindhoven) en Saskia Lammers (wethouder gemeente Eindhoven). Foto door Michel de Heer.

(Bron: VOB)

Frank Huysmans heeft in opdracht van de VOB en SPN onderzoek gedaan naar de eerste aanvraagronde van de ministeriële ‘Regeling eenmalige specifieke uitkeringen en subsidies lokale bibliotheekvoorzieningen’ (SPUK-Bieb-regeling). Het onderzoek laat zien waar de grootste knelpunten zitten om te komen tot een aanvraag.

Daarnaast is inzichtelijk gemaakt wat er gemiddeld is aangevraagd, hoe dit zich verhoudt tot de grootte van de gemeente, het financieringsniveau en het aantal bestaande vestigingen. De uitkomsten zijn gedeeld met het ministerie van OCW, VNG en IPO en worden tevens gebruikt door de POI’s en de VOB voor de ondersteuning richting de tweede ronde van de SPUK. Vragen naar aanleiding van het rapport kunnen worden gesteld via vereniging@debibliotheken.nl.

Download hieronder het rapport.

Gerelateerde berichten