Podiumkunst.net bundelt digitale collecties podiumkunsten

Het nieuwe netwerk en platform Podiumkunst.net brengt verschillende digitale collecties op het gebied van de podiumkunsten samen. Voor het platform wordt samengewerkt door uiteenlopende typen instellingen, van theatergroepen tot muziekarchieven. Het platform wil (de relaties tussen) hun collecties beter zichtbaar en vindbaar maken en een inspiratiebron zijn voor kunstenaars, ontwerpers en publiek.

Podiumkunst.net wil intensief samenwerken met alle instellingen in de podiumkunsten. De initiatiefnemers willen met het platform een centraal toegankelijk netwerk van collecties creëren, om zo (de relaties tussen) die collecties beter zichtbaar en vindbaar maken. Het moet een netwerk worden ‘dat met een simpele muisklik te bereiken is en waarin iedereen zich kan onderdompelen in de geschiedenis van de Nederlandse podiumkunsten. Door middel van tekst, beeld en geluid wordt de geschiedenis nieuw leven ingeblazen.’ Beeld- of geluidopnames van voorstellingen en concerten, programmaboekjes, bladmuziek, recensies, foto’s en ander archiefmateriaal moeten via Podiumkunst.net zo makkelijk voor iedereen toegankelijk zijn.

Elke binnen het netwerk participerende instelling is verantwoordelijk voor zijn eigen collectiedeel in het archief, waarbij Podiumkunst.net zorgt voor een open netwerk en ondersteuning voor iedereen die materialen of een collectie wil openstellen, en tevens zorgt voor een toegankelijke infrastructuur, waarmee gegevens samengevoegd kunnen worden en analoge collecties gedigitaliseerd, alsmede voor bewustwording, zodat het voor alle instellingen eenvoudig en vanzelfsprekend wordt om hun collecties open te stellen.

Podiumkunst.net brengt het netwerk onder de aandacht via de kanalen van alle partners, zoals Muziekschatten, Theaterkrant.nl, Beeld en Geluid, Muziekweb en Theaterencyclopedie.nl.  ‘Door oude en nieuwe collecties bij elkaar te brengen, ontstaat een completer en diverser beeld van de geschiedenis van de podiumkunsten. Zo’n digitale collectie kan een inspiratie zijn voor nieuwe verhalen, verzamelingen en voorstellingen. Veel jonge muzikanten en theatermakers hebben behoefte aan een historische context. Nu is die vaak niet of nauwelijks te vinden. Podiumkunst.net wil in die behoefte voorzien, en daarmee kunstenaars inspireren, zodat ook de toekomst van de podiumkunsten gewaarborgd blijft,’ aldus de initiatiefnemers.

De Raad voor Cultuur oordeelde in december 2020 positief over de aanvraag voor Podiumkunst.net die Beeld en Geluid namens een consortium van zeven initiërende instellingen in had gediend. Nadat verantwoordelijk minister Van Engelshoven dit advies overnam kon Podiumkunst.net begin 2021 van start.

In 2021 begint Podiumkunst.net onder meer met het ontwikkelen van de gemeenschappelijke technische infrastructuur en het initiëren van inhoudelijke projecten met betrekking tot bewustwording van het belang van het digitaliseren van erfgoed. Het gaat dan in de theatersector bijvoorbeeld om een project met betrekking tot het erfgoed van de multiculturele theatergroepen als DNA, Cosmic, MC en Rast en trajecten rondom theatercollectieven, musical en opera. Bij de muzieksector gaat het vooral om het koppelen van metadata van de erfgoedmaterialen uit de verschillende erfgoedcollecties.

Podiumkunst.net is een initiatief van Stichting Theater in Nederland, Allard Pierson – de collecties van de Universiteit van Amsterdam, Stichting ter Bevordering van Podiumkunsten in Nederland/Theaterkrant, Nederlands Jazz Archief, Stichting Omroep Muziek, Muziekweb en Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid (penvoerder). Daarnaast wordt samengewerkt met DEN kennisinstituut Cultuur & Digitalisering en het Netwerk Digitaal Erfgoed. Het initiatief komt voort uit de inspanningen om het erfgoed van de podiumkunsten te redden na de sluiting van de sectorinstituten, zoals Theater Instituut Nederland en de Stichting Nederlands Muziek Instituut.

Geef een reactie
Gerelateerde berichten