Samenwerking CPNB en VOB haalt meer uit campagne Nederland Leest

In November is het weer de maand van Nederland Leest, dé landelijke bibliotheekcampagne die zich inzet op ledenbehoud. CPNB en de marketingcommissie van de VOB zijn door middel van intensieve gesprekken uitgekomen op een gezamenlijke campagnestrategie. “De potentie van Nederland Leest is enorm als alle bibliotheken zich achter deze campagne scharen. Alleen op die manier kunnen we veel lezers bereiken,” aldus Eveline Aendekerk, directeur van Stichting CPNB.

Tijdens de samenwerking van CPNB en VOB zijn er veel interessante dingen aan het licht gekomen. Zo zijn onder andere de thema’s van de campagne Nederland Leest voor de aankomende drie jaar vastgesteld en focust de campagne zich nu specifiek op de doelgroep van 50+’ers. Hiervoor is een segmentatietool gebruikt, waarmee je een beeld kunt schetsen van de Nederlandse consument en de verschillende doelgroepen daarbinnen. Denk hierbij aan de verschillen in sociodemografie, levensstijl, cultuur en (koop)gedrag. “Omdat we daardoor een beter inzicht hebben in de interesses, kunnen we ons ook echt richten op de behoeftes van de trouwe bibliotheekbezoeker”, vertelt Miranda de Jong van Probiblio. “Het gekozen thema, Kleine geschiedenis, grote verhalen, houdt veel van onze bezoekers bezig.

Eén boek, duizend gesprekken
Ook is afgesproken dat de campagne de komende jaren met een herkenbare boodschap gaat communiceren: ‘één boek, duizend gesprekken’. De campagne zal weer meer in lijn gaan lopen met het oorspronkelijke idee One book, One city: één stad die allemaal hetzelfde boek leest en daarover in gesprek gaat. Nederland Leest gaat uit van hetzelfde idee, maar landelijk. Een actie die laat zien dat literatuur wel degelijk een breed publiek aanspreekt en dat het lezen van een goed boek niet alleen plezier verschaft, maar daarnaast de blik verruimt. “Zo krijgen we het voor elkaar dat meer dan 200.000 mensen niet alleen in aanraking komen met een prachtig verhaal, maar daar ook over in gesprek gaan en zo verbintenis vinden”, vertelt Aendekerk.

VOB ondersteunt de campagne vanaf dit jaar met een communicatieplan, toolkit en middelen voor een effectmeting. “We gaan gezamenlijk aan de slag om het effect van de campagne in kaart te brengen”, aldus de Jong. Doel is om te leren van komende editie en de lessen mee te nemen naar de komende jaren, zodat de campagne nog meer de juiste doelgroep bedient. “Dat betekent wel dat we meer van de bibliotheken vragen. Ik hoop dat we met die gezamenlijke inspanningen te weten komen hoe we ons doel kunnen behalen en ook de komende jaren de bibliotheekleden in het zonnetje kunnen zetten.”

Herkenbare campagne
Probiblio, die dit namens de VOB uitvoert, heeft zich ingezet om ervoor te zorgen dat de campagne landelijk herkenbaar wordt uitgedragen door alle bibliotheken. “De branche bevat veel verschillende lagen. Maar je wilt toch dat iedereen op dezelfde manier te werk gaat,” vertelt de Jong. Zo kan er beter worden gekeken welk effect Nederland Leest daadwerkelijk heeft. “Uiteindelijk wil iedere bibliotheek wel weten wat het resultaat is. Zo weten we waar we het voor doen.”

Nederland Leest tijdens Corona
Het was voor CPNB en VOB nog best even zoeken naar de beste vorm om Nederland Leest door te kunnen laten gaan in verband met corona. Er is met verschillende scenario’s rekening gehouden en zodra er nieuwe maatregelen worden afgekondigd door de overheid kan daarop worden in gespeeld. Vooralsnog mogen alle bibliotheken openblijven en geldt meer dan eens tevoren dat Nederland Leest voor verbinding kan zorgen. Wel zijn bezoekersaantallen voor activiteiten in de bibliotheek beperkt en worden veel lezingen in de bibliotheek omgezet naar online lezingen.  In tijden waarin we allemaal thuis zitten, lezen en bespreken we samen hetzelfde boek. Thuis, met familie en vrienden, of in de (online) bibliotheek.

Ook op het grootste online lezersplatform Hebban gaat het gesprek in november over Het zwijgen van Maria Zachea. Om iedereen kennis te laten maken met het plezier van samen lezen, ontmoeten lezers elkaar, delen zij boekentips en plaatsen ze recensies. Zo ontstaan er voor één boek duizend recensies. “Tijdens de lockdown periode heeft het vak echt een collectieve vuist gemaakt waardoor de campagne #Ikleesthuis ongelooflijk veel publiek heeft bereikt en ook daadwerkelijk effect heeft gehad. Dat bleek uit het consumentenonderzoek achteraf”, vertelt Aendekerk. “Maar in potentie hebben we met Nederland Leest, juist in deze tijd, goud in handen. Laten we er samen het beste van maken en alle bibliotheekleden verrijken met een boek!”

Geef een reactie
Gerelateerde berichten