Oostenrijkse bibliotheken presenteren nationaal plan

Op dinsdag 7 mei presenteerde Staatssekretärin für Kunst und Kultur Andrea Mayer in Wenen het “Büchereientwicklungsplans des Bundes – Die Bibliothek für alle”. Het plan beoogt de koers te bepalen voor de ontwikkeling van het openbare bibliotheekwerk in Oostenrijk voor de komende jaren.

Het Ministerie van Verbeelding (Jan David Hanrath, Florian de Visser en Rob Bruijnzeels) is nauw betrokken geweest bij de totstandkoming van dit plan: “Wir haben uns in diesem Prozess von internationalen Beispielen, von den Ideen der Bibliothekar:innen und Verwaltungsmitarbeiter:innen sowie vom Ministerium für Vorstellungskraft, einer Design- und Kreativwerkstatt, die in Rotterdam zu Hause ist und international Bibliotheken plant und gestaltet, anregen lassen.”Zo organiseerde het Ministerie van Verbeelding in oktober 2023 op verzoek van het Büchereiverbandes Österreichs en het Bundesministerium Kunst, Kultur, Offentliche Dienst und Sport een vijfdaags seminar/werkweek voor ruim 30 bibliothecarissen en gemeentelijke/provinciale ambtenaren, waarin nieuwe uitgangspunten voor het plan werden verkend.

In het gepresenteerde plan worden verschillende keren de ideeën en publicaties van ons Ministerie van Verbeelding aangehaald, met name waar het gaat om de rol van de participerende gebruiker en programmeren als middel om betekenis te creëren met de collectie: “Das Ministerium für Vorstellungskraft, Rotterdam, vertritt die partizipative Bestandsarbeit (vom Content zum Context zur Connection) am konsequentesten.”

“Mein Dank geht an das Team des Büchereiverbandes Österreichs und – last, but not least – an Rob Bruijnzeels, Jan David Hanrath und Florian de Visser vom Ministerium für Vorstellungskraft,” aldus de staatssecretaris aan het slot van haar  voorwoord.

Gerelateerde berichten