Start project portal voor Nederlandse handschriftencollecties

Huygens ING gaat een nieuwe nationale website bouwen voor de bestudering en ontsluiting van middeleeuwse handschriften in Nederlandse collecties. Het moet een ‘nationaal manuscriptenportaal’ worden dat als voorbeeld kan gelden voor de wijze waarop dit erfgoed wordt gecureerd, ontsloten en zichtbaar gemaakt.

Het Huygens Instituut voor Nederlandse Geschiedenis meldt dat het doel van het project is om een groot publiek toegang te bieden tot een volledige set digitale afbeeldingen en goede beschrijvingen van de middeleeuwse handschriften. Huygens ING coördineert hiermee een nationale ontsluiting van erfgoed met digitale onderzoeksmethodes.
Voor de blauwdruk van het te bouwen portaal zijn drie collectiehoudende instellingen partner in het project: Huis van het boek in Den Haag, Tresoar in Leeuwarden en de Athenaeumbibliotheek Deventer. Hun collecties gaan de eerste inhoud vormen van een virtuele omgeving, waarin tenminste 200 manuscripten ontsloten worden met gestructureerde beschrijvingen en een zoekinterface van hoge kwaliteit. In het nieuwe portaal kan men manuscripten uit verschillende collecties naast elkaar zetten of vergelijken met manuscripten uit gedigitaliseerde collecties in het buitenland. In de toekomst kunnen álle Nederlandse collecties met middeleeuwse manuscripten gebruik maken van hetzelfde model, dezelfde structuur en standaarden, aldus Huygens ING.

In Nederland zijn ruim 90 instellingen waar middeleeuwse manuscripten bewaard worden: van kleine collecties met slechts 1 of 2 boeken tot meer dan 1.300 items in de Leidse Universiteitsbibliotheek. Delen van deze collecties zijn al online te vinden, maar in vergelijking met de ons omringende landen is Nederland niet erg ver met de digitale ontsluiting van dit belangrijke stuk erfgoed. Bovendien is er sprake van versnippering, omdat ieder het op eigen wijze aanpakt. Dit project biedt daarvoor een oplossing, zo stelt Huygens ING. Er zal in het kader van het project mede worden voortgebouwd op een database die al een aantal jaren geleden is samengesteld, waarin gegevens over middeleeuwse handschriften in Nederlandse collecties zijn verzameld: Medieval Manuscripts in Dutch Collections. Met behulp van een subsidie van het Mondriaanfonds, die door de Universiteit Leiden is verworven, kan deze verouderde database nieuw leven worden ingeblazen.

Het project, dat is geïnitieerd dankzij een subsidie uit het Fonds KNAW Instituten. gaat in september 2020 van start en heeft een looptijd van twee jaar. 

Geef een reactie
Gerelateerde berichten