Subsidie IDO’s per 2023 naar gemeenten

(Bron: VOB)

De Tweede Kamer heeft ingestemd met de herziening van de Wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer. Hiermee zijn de Informatiepunten Digitale Overheid (IDO) verankerd in de wet. Gemeenten worden per 2023 verantwoordelijk gemaakt voor de instandhouding (en het breder uitzetten) van de Informatiepunten. Concreet betekent dit dat gemeenten de taak van de Koninklijke Bibliotheek overnemen als subsidieverstrekker van het IDO.

De wettelijke borging is een belangrijke stap om de IDO’s in de toekomst als essentiële dienstverlening te behouden. De VOB vindt het echter jammer dat het ministerie nu al de keuze maakt om de subsidieverantwoordelijkheid per 2023 bij gemeenten neer te leggen, zonder dat er overeenstemming is over een specifieke regeling waarmee de IDO’s in de toekomst worden gefinancierd. De VOB is hierover gezamenlijk met de Koninklijke Bibliotheek (KB) in gesprek met de VNG, Manifestgroep en het ministerie. In de gesprekken hameren de VOB en KB op het belang van het borgen en versterken van de continuïteit en kwaliteit van de IDO’s.

In de praktijk ziet de VOB dat veel gemeenten actief betrokken zijn en worden bij de IDO’s. Wij roepen bibliotheken op om met de nieuwe wethouders en gemeenteraadsleden in gesprek te gaan over het belang van de IDO’s in de bibliotheek. Voor vragen over deze wetswijziging en het verdere verloop van het traject kunnen jullie terecht bij Klaas Gommers via gommers@debibliotheken.nl

Gerelateerde berichten