Surinaams audiovisueel erfgoed behouden voor de eeuwigheid

Opening Digitaliseringsstraat Suriname, met links Rita Tjien Fooh, directeur Nationaal Archief Suriname en rechts Beeld & Geluid-directeur Eppo van Nispen tot Sevenaer

In het Nationaal Archief van Suriname (NAS) is in samenwerking met Beeld & Geluid een zogeheten digitaliseringsstraat geopend. Dit systeem zorgt er voor dat audiovisueel erfgoed veilig wordt gesteld en daarmee behouden voor de toekomst. De digitaliseringsstraat biedt Suriname de mogelijkheid om haar audiovisuele geschiedenis te bewaren en toegankelijk te maken voor huidige en toekomstige generaties. Dit voorkomt dat belangrijke beelden en radioprogramma’s, die een essentieel onderdeel zijn van de geschiedenis van Suriname en Nederland, voorgoed verdwijnen. Beeld & Geluid startte in 2022 met het bieden van ondersteuning bij het bewaren en behouden van belangrijk audiovisueel erfgoed van Suriname en Caribisch Nederland. Suriname vormt daar een belangrijke spil en aanjager in.

Inmiddels zijn er verschillende collecties in kaart gebracht, die anders mogelijk verloren zouden gaan. Tijdens de feestelijke opening van de digitaliseringsstraat bij het Nationale Archief van Suriname in Paramaribo werd als eerst materiaal van STVS, de Surinaamse Televisie Stichting, gedigitaliseerd en meteen aan het archief toegevoegd. Hier zat onder meer bijzonder archiefmateriaal bij van de presentatie van het boek Robin ‘Dobru’ Raveles van schrijfster Cynthia Abrahams.

In samenwerking met het Nationaal Archief Suriname zal de digitaliseringsstraat ingezet worden voor het behoud van collecties in andere Caribische gebieden die een geschiedenis met Nederland hebben. De afgelopen maanden is er met de verschillende eilanden en belanghebbenden gesproken over het opzetten van een Dutch Caribbean Heritage Hub, waarin samenwerking en kennisdeling voorop staan. Door samen te werken met de nationale archieven op bijvoorbeeld Curaçao en Aruba en particuliere archieven met audiovisueel erfgoedcollecties, ontstaat een infrastructurele hub voor de hele regio, waarin behoud en bruikbaarheid van, maar juist ook de toegang tot, die archieven op een unieke manier wordt vergroot. Dit gebeurt samen met makers en partners als mediaorganisaties, onderwijsinstellingen, overheden en particulieren uit Caribisch gebied en Nederland.

Rajendre Khargi, ambassadeur van de Republiek Suriname in Nederland: ‘Het doet me genoegen dat de samenwerking die we sinds 2021 samen hebben ingezet op het terrein van behoud van Surinaams erfgoed nu zijn vruchten begint af te werpen. Complimenten aan de leiding van het NAS en Beeld & Geluid, voor hun vasthoudendheid om dit te realiseren.’

Projectleider Harm Post, financieel directeur Beeld & Geluid: ‘De urgentie om audiovisueel erfgoed op de juiste manier te conserveren is in deze gebieden groter dan ooit. Het Nationaal Archief in Suriname wil hier graag het voortouw in nemen. Wij willen hen daarbij helpen. Dankzij de inzet van medewerkers van beide instituten wordt een cruciale eerste stap gezet en daarmee worden belangrijke audiovisuele erfgoedcollecties voor de toekomst veilig gesteld. Dat het in minder dan een jaar gelukt is om dit te realiseren is ongekend. Er is bij ieder een grote wil en bereidheid om deze klus met zijn allen te klaren.’

Beeld & Geluid is het nationale mediainstituut dat onder andere gaat over het behoud van audiovisueel erfgoed in Nederland. Beeld & Geluid is partner in het Netwerk Digitaal Erfgoed in Nederland dat als doel heeft het digitale geheugen van Nederland beschikbaar te maken voor gebruikers.

Gerelateerde berichten