VOB deelt veelgestelde vragen over jeugdcontributie

Foto: Shutterstock

Vanaf 1 juli 2022 kan iedereen onder de 18 jaar gratis lid worden van de bibliotheek. Hiervoor is de Bibliotheekwet, de Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen (Wsob), gewijzigd. Dit heeft bij meerdere VOB-leden tot aanvullende vragen geleid. In de onderstaande lijst biedt de VOB antwoorden op de meest gestelde vragen. De antwoorden zijn afgestemd met het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW)  

Wat is er precies gewijzigd in de Bibliotheekwet?
Het gaat om een wijziging in Artikel 13. contributievrijstelling jeugd lokale bibliotheken. Voorheen bepaalde de Wsob dat jeugd van 0 tot 18 jaar gratis lid kan worden van de openbare bibliotheek, tenzij het college van B&W besluit een bijdrage te vragen. De bevoegdheid voor gemeenten om deze bijdrage te vragen is afgeschaft. De wet stelt nu het volgende vast:

1. Voor het uitlenen van gedrukte werken of overige werken door lokale bibliotheken aan personen beneden de leeftijd van achttien jaar wordt geen contributie of andere geldelijke bijdrage geheven.

2. Voor personen beneden de leeftijd van achttien jaar wordt geen tarief als bedoeld in artikel 14, contributie of geldelijke bijdrage vastgesteld voor de toegang tot door de Koninklijke Bibliotheek aangewezen digitale werken.

Mag er nog inschrijfgeld worden gevraagd aan leden onder de 18 jaar?
Nee. De wet stelt dat aan personen onder de 18 jaar geen contributie of andere geldelijke bijdrage geheven wordt voor het voor het uitlenen van gedrukte of overige werken. Inschrijfgeld valt onder de categorie van de andere geldelijke bijdrage.

Mag er nog te laat-geld of boetes worden gevraagd?
Ja. De wet beperkt zich tot het afschaffen van de bijdrage voor het lenen van gedrukte en overige werken. Mag er een bijdrage worden gevraagd voor cursussen en/of overige activiteiten? Ja. De wet beperkt zich tot het afschaffen van de bijdrage voor het lenen van gedrukte en overige werken.

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Klaas Gommers (gommers@debibliotheken.nl)

Gerelateerde berichten