Week van de Alfabetisering heet voortaan ‘Week van Lezen en Schrijven’

Stichting Lezen en Schrijven heeft ervoor gekozen de ‘Week van de Alfabetisering’ voort te zetten onder de nieuwe naam ‘Week van Lezen en Schrijven’. Deze naam is volgens de Stichting toegankelijker en dekt de lading beter. De Week van Lezen en Schrijven vindt plaats van maandag 7 tot en met zondag 13 september.

Dit jaar is het de zestiende keer dat Stichting Lezen en Schrijven de themaweek organiseert. Tijdens deze week vraagt de Stichting samen met honderden gemeenten, bibliotheken, ziekenhuizen en vrijwilligersorganisaties extra aandacht voor het verminderen en voorkomen van laaggeletterdheid in Nederland.  Stichting Lezen en Schrijven stelt bewust te hebben gekozen voor een nieuwe naam. De naam ‘Week van Lezen en Schrijven’ is volgens de Stichting toegankelijker en dekt de lading beter. ‘Iedereen begrijpt voortaan waar de themaweek over gaat: kunnen lezen en schrijven. De samenleving wordt namelijk sterker als iedereen kan lezen en schrijven. Partnerorganisaties, media en vooral laaggeletterden zelf gaven de voorbije jaren met regelmaat aan dat de naam Week van de Alfabetisering ongeschikt is. Het woord ‘alfabetisering’ is moeilijk om te lezen, te schrijven en uit te spreken. Bovendien geeft die naam juist een verkeerd beeld van het onderwerp. Te vaak is er verwarring met analfabetisme,’ aldus Stichting Lezen en Schrijven.

Tijdens de Week van het Schrijven en Lezen worden er – onder andere door bibliotheken – tal van activiteiten georganiseerd, zoals voorleesmiddagen, taallunches, een digitale taalquiz, theater-, muziek- en filmavonden over laaggeletterdheid en minisymposia.

Geef een reactie
Gerelateerde berichten