Wethouder Robert van Asten geeft startsein pop-up bibliotheek Den Haag Moerwijk

De wens voor een bibliotheek in Den Haag Moerwijk bestaat al erg lang en Wethouder Robert van Asten heeft op 16 juli een eerste startsein gegeven richting een pop-up bibliotheek in deze wijk die zeker drie jaar daar zal blijven. De bibliotheek komt aan de Twickelstraat 120. In dit gebouw zijn sociale huurwoningen van Vestia en is een woon-zorg centrum van HWW Zorg gevestigd. Vestia heeft als eigenaar van dit pand een ruimte van ongeveer 180m2 ter beschikking gesteld aan de gemeente voor de komst van deze bibliotheek. Door de samenwerking van deze partijen krijgt Moerwijk eindelijk de zo gewenste een bibliotheek.

Een bibliotheek in Moerwijk
Veel Moerwijkers willen graag dat de bibliotheek terugkomt. Moerwijk kent een hoge werkloosheid en laaggeletterdheid (en daarmee samenhangende lage leesvaardigheid), veel inwoners ontbreekt het aan digitale vaardigheden en middelen (lage mediawijsheid) en er is weinig sociale cohesie. De bibliotheek kan een cruciale rol spelen in de aanpak van deze aandachtspunten. Op dit moment moeten sommige inwoners van Moerwijk meer dan 2 kilometer lopen voor de dichtstbijzijnde bibliotheek. Het is een plek waar kinderen naartoe kunnen gaan om huiswerk te maken, om boeken te lezen of om met hun werkstuk of spreekbeurt geholpen te worden. Ouderen komen er bij elkaar, om de Nederlandse taal te leren en daarnaast kan het een plek voor inspiratie zijn, door er workshops en masterclasses te laten geven.

De komst van een bibliotheek in Moerwijk past bij de ambitie van één wijkbibliotheek per verzorgingsgebied van circa 30.000 inwoners. De roep om een laagdrempelige en gratis toegankelijke plek waar iedereen zich thuis voelt is groot. De sluiting van de bibliotheken vanwege de coronamaatregelen heeft nog eens heel duidelijk gemaakt hoe belangrijk de bibliotheek is voor de mensen in de stad en hoe intensief zij gebruik maken van de diensten van de bibliotheek. Zo werden de studieplekken, taallessen en andere ontmoetingen in de bibliotheek enorm gemist.

Samenwerking 
De locatie in Moerwijk is nu gevonden, er wordt nu gestart met de inrichting en de programmering vorm geven. Dit in nauw overleg met onder andere de buurtbewoners, de wijkmanager, HWW Zorg, de communitybuilder in de wijk en andere betrokkenen en geïnteresseerden. In het najaar wordt deze nieuwe bibliotheek geopend.

Permanente vestiging
Het is echter het streven van het college om in Moerwijk een permanente vestiging van de bibliotheek te realiseren. Hiervoor ziet het college kansen rondom de ontwikkelingen in Den Haag Zuid West. De ervaringen die opgedaan worden met de bibliotheek in de Twickelstraat en het netwerk dat hiermee wordt opgebouwd dienen hierbij als waardevolle input.

Geef een reactie
Gerelateerde berichten