Astrid Kraal nieuw afdelingshoofd en netwerkmanager Bibliotheekstelsel bij de KB

Per 15 januari 2022 wordt Astrid Kraal het nieuwe afdelingshoofd en netwerkmanager bibliotheekstelsel. Zij volgt daarmee Jos Debeij op die met pensioen gaat. Astrid is op dit moment werkzaam als de gemeentesecretaris van de gemeente Boxtel en directeur van MijnGemeenteDichtbij. Eerder deed zij veel ervaring op in de bibliotheeksector.

Over Astrid Kraal
Als gemeentesecretaris is Astrid nu eerste adviseur van burgemeester en wethouders en geeft zij leiding aan het ambtelijk apparaat. In die rol is ze ook sterk extern gericht in diverse regionale en landelijke samenwerkingsverbanden. Eerder is zij werkzaam geweest voor Cubiss, onder meer als programmamanager Innovatie Bibliotheken. In die rol gaf zij leiding aan een team professionals op het terrein van innovatie en ondernemerschap, en begeleidde ze provinciale en landelijke trajecten. Ook was zij daar actief als teamleider organisatieontwikkeling en projectleider samenwerking Brabants Bibliotheeknetwerk.

Lily Knibbeler, algemeen directeur van de KB, is heel blij met de benoeming: “Met Astrid beginnen we aan een nieuwe fase in de netwerksamenwerking. Het convenant en de eerste netwerkagenda liggen er: de richting stáát, en nu moeten we dit met elkaar ook echt gaan doen. Astrid heeft haar sporen al verdiend in het openbare bibliotheekdomein en brengt daarnaast ervaring in het lokale openbaar bestuur mee. Bovendien ziet zij het belang van nieuwe vormen van (opgavegericht) samenwerken, of het daarbij om maatschappelijke vraagstukken gaat of de vernetwerkte digitale samenleving.”

Astrid  kijkt uit naar de samenwerking, zowel in als buiten de KB: De afgelopen jaren heb ik de ontwikkelingen in de bibliotheeksector met veel belangstelling gevolgd. Met het oog van de ‘buitenstaander’ ben ik nóg meer onder de indruk van de transformatie die bibliotheken hebben doorgemaakt. De maatschappelijke bijdrage en de publieke waarde van bibliotheken is op steeds meer terreinen zichtbaar. De bibliotheken functioneren al op veel fronten als spin in het web voor gemeenten en inwoners. Er is nog veel voordeel te behalen uit een sterk netwerk en binnen inspirerende samenwerkingsverbanden. Ik kijk ernaar uit om daaraan te kunnen gaan bijdragen.”

Geef een reactie
Gerelateerde berichten