Chris Wiersma wordt ‘wegvoorbereider’ Collectief Landelijk Bibliotheeksysteem

Chris Wiersma is bereid gevonden om als ‘wegvoorbereider’ aan de slag te gaan voor het Collectief Landelijk Bibliotheeksysteem (CLB), zo maakt de Koninklijke Bibliotheek (KB) vandaag bekend. Hij gaat het voorkeursscenario uitwerken, dat voorziet in een CLB dat beperkt is tot de basisfuncties en waarbij de door de bibliotheken gewenste aanvullende functionaliteiten door andere partijen of vanuit de landelijke digitale infrastructuur (LDI) kunnen worden geleverd. 

Zaken die Chris Wiersma – met het voorkeursscenario B als uitgangspunt -met name nader gaat uitwerken liggen op het gebied van de governance, de financiering, de koppelvlakken, de aanvullende modules,en de verbinding met de landelijke digitale infrastructuur (LDI) van de KB.

Er wordt al enkele jaren nagedacht over de realisering van één collectief landelijk bibliotheeksysteem voor de openbare bibliotheken. Na een haalbaarheidsonderzoek door M&I/Partners, een draagvlakpeiling onder bibliotheken in 2017 en een marktconsultatie (pdf) in 2018/2019 werd eind 2019 Bureau Berenschot gevraagd een ketenbusinesscase uit te werken. Dit heeft geresulteerd in drie scenario’s. Het zogeheten scenario B (het ‘voorkeursscenario’) houdt in dat het landelijk bibliotheeksysteem is gebaseerd op modulaire integratie met de landelijke digitale infrastructuur (LDI) en toepassingen van derde partijen, dat wil zeggen dat het beperkt is tot de basisfuncties, terwijl dan aanvullend de door de bibliotheken gewenste functionaliteit door andere partijen of vanuit de LDI kan worden ingevuld.

Er is voor Wiersma gekozen omdat hij de bibliotheekbranche uitstekend kent, een goed beeld heeft van wat er nu speelt en weet wat er moet gebeuren voordat een intentieverklaring kan worden voorgelegd aan de directies van openbare bibliotheken, aldus de KB, die eraan toevoegt: ‘Het kernteam is er gedurende het selectieproces van de wegvoorbereider van overtuigd geraakt dat een bredere blik een positief effect heeft op het proces en het resultaat. Daarom is Dany Venema gevraagd om Chris in deze rol te ondersteunen.’ Venema is op dit moment werkzaam bij het ministerie van Justitie en Veiligheid als afdelingshoofd bij de directie ketenstrategie van de Justitiële Informatiedienst en heeft een ruime ervaring op het gebied van ICT en samenwerking in een keten.

Chris Wiersma heeft vanwege zijn pensionering deze week afscheid genomen als directeur van de nieuwe bibliotheek Almere 

Geef een reactie
Gerelateerde berichten