Bert Mulder overleden

Op 3 januari is op 67-jarige leeftijd Bert Mulder overleden. Mulder, tot aan zijn pensioen in mei 2018 lector Informatie, Technologie en Samenleving aan de Haagse Hogeschool, verwierf binnen de bibliotheekwereld onder meer bekendheid door zijn deelname aan de Adviescommissie Bibliotheekinnovatie.

Bert Mulder was lector Informatie, Technologie en Samenleving aan De Haagse Hogeschool en directeur van het eSocietyinstituut. Hij is verder onder andere ook werkzaam geweest als informatie-adviseur van de Tweede Kamer en hoofd automatisering van één van de grote publieke omroepen en hij was lid van het Europees Cultureel Parlement. Mulder was ook de grondlegger van De InformatieWerkPlaats, waaraan hij tussen 1999 en 2010 verbonden bleef. Hij werkte vanuit al deze hoedanigheden aan visieontwikkeling en strategievorming voor overheid en zorgsector en was een veelgevraagd spreker in binnen- en buitenland. Mulder verwierf binnen de bibliotheekwereld onder meer bekendheid door zijn deelname aan de adviescommissie bibliotheekinnovatie (de commissie-Calff), die het rapport Innovatie met effect publiceerde, en door zijn betrokkenheid als gastcurator bij de LibrarySchool, die van 2011 tot en met 2013 bestond. Mulder was daarna eveneens betrokken bij de Academie voor Morgen, de door LOCUS geïnitieerde Vlaamse variant van de LibrarySchool, die echter ook geen lang leven beschoren was.

Bert Mulder werd geprezen om zijn oorspronkelijkheid en aanstekelijkheid en om zijn strategische inzicht. In 2016 werd hem tijdens de Landelijke dag Basisvaardigheden door dagvoorzitter Marijke Roskam daarom nog het bezit van ‘een zwarte band in strategieontwikkeling’ toegedicht. Mulder plaatste tijdens die bijeenkomst kanttekeningen bij de transformatie van de bibliotheek tot een soort haarlemmerolie voor alle maatschappelijke vraagstukken. ‘Ik maak me soms zorgen als ik in de bibliotheek kom. Ik denk dan: waar zijn jullie nog van? Als het gaat om burgerparticipatie en de bibliotheek zijn er verschillende opvattingen, diverse agenda’s. Zelf vind ik datgene waar jullie je op richten wel wat veel, als je alles zo bij elkaar optelt: hulp aan vluchtelingen, bijdragen aan de ziekenzorg, en noem maar op. Ik vraag me af: worden jullie straks allemaal sociaal werker? Ik wil jullie alert maken op die verschuiving,’ aldus Mulder destijds. Mulder vond dat het de hoofdtaak van bibliotheken is om betekenis te genereren in de stroom van informatie, zo zei hij in 2012 in een interview in Bibliotheekblad (dossier over LibrarySchool in nummer 8 – pdf): ‘Het gaat niet primair om de distributie van boeken, want dat kan Bol.com ook. (…) Nu is er sprake van een overvloed aan informatie en gaat het niet om meer materiaal te ontsluiten, maar om een betere omgang met dat materiaal te bewerkstelligen.’

Het afscheid van Bert Mulder zal op 11 januari in besloten kring plaatsvinden. 

Geef een reactie
Gerelateerde berichten