Nieuwe organisatiestructuur Centre Céramique focust op cultureel ondernemerschap

Het Centre Céramique gebouw aan de Avenue Céramique in Maastricht, waarin De Bibliotheek Maastricht en het Maastricht Museum gevestigd zijn.

Per 1 januari 2024 is de Centre Céramique organisatie voor een belangrijk deel opnieuw neergezet na een deel-reorganisatie. Het managementteam is opnieuw bezet en uitgebreid. Nieuwe teammanagers Chantal Verhagen (Publieksservice), Martine Oostveen (Cultuureducatie en – participatie), Eric Dieteren (Bibliotheek) en Martin Hendriks (Musea, Programmering en Innovatie) sturen de teams aan. De teammanager positie zakelijke dienstverlening en staffuncties wordt nog ingevuld. Daarmee groeit de organisatie onder leiding van directeur Wim Hupperetz naar een managementteam dat de organisatie beter en breder vertegenwoordigt.

Onderdeel van de nieuwe beweging zijn ook staffuncties die de organisatiebrede processen en projecten gaan managen. Dit betreft Eric Uijterwaal (hoofd Presentaties en Projecten), Valesca Gerritsen (hoofd Programmering), Els Roobroeck (hoofd Development), Maartje Janssen (hoofd Marketing en Communicatie), Astrid Smeets (hoofdconservator) en Bulent Cuvalci (hoofd Financiën).
Inez Stheins (senior Museumwinkel en Publieksservice) en Charlotte Kemner (junior Marketing Medewerker) worden nieuw toegevoegd aan de teams.

Toekomstbestendig maken
Centre Céramique heeft door de jaren heen steeds meer nieuwe onderdelen gekregen, die vaak ook nog eens erg moeilijk onder gelijke noemers onder te brengen zijn. Er is onderzocht wat nodig is om de organisatie een succesvol toekomstperspectief te bieden, uitgaande van haar visie ‘Maastricht kent en ervaart het plezier van cultuur’. Hieruit is een breed gedragen meerjarenplan ontstaan dat in maart 2023 is vastgesteld door het Maastrichtse college van burgemeester en wethouders.

Cultureel ondernemerschap
Om succesvol te kunnen zijn als culturele organisatie wil Centre Céramique meer offensief en initiatiefrijk opereren. Dit vraagt om een organisatiemodel dat een duidelijkere en bredere structuur biedt. De aangepaste organisatiestructuur speelt in op vier hoofddoelstellingen: bevorderen van leesvaardigheid en bestrijden van laaggeletterdheid, bevorderen van burger- en cultuurparticipatie, vertellen van verborgen verhalen van Maastricht en uitdragen van het verhaal van Krijt en biodiversiteit.  Het nieuwe team Development en de impuls Zakelijke Dienstverlening gaat zorgen voor meer verdienvermogen en een groter kostenbewustzijn. Dit gebeurt op basis van een combinatie van eigen inkomsten en financiële middelen van Gemeente Maastricht.
Met deze beweging wil de culturele instelling met het grootste publieksbereik binnen Maastricht nóg nadrukkelijker de rol van aanbieder, facilitator en aanjager van toegankelijke cultuur voor iedereen gaan vervullen.

Vijf merken, drie locaties
Centre Céramique is een organisatie(onderdeel) van de Gemeente Maastricht. Onder deze organisatie vallen De Bibliotheek Maastricht (met twee bibliotheekservicepunten in Heer en Malpertuis, 11 Bibliotheken op School en een Boek-aan-Huis-service), Cultuurmakers Maastricht, Kaleidoscoop, Natuurhistorisch Museum Maastricht en het Maastricht Museum. Dit alles op drie locaties: Centre Céramique (Avenue Céramique), Kumulus (Herbenusstraat) en Natuurhistorisch Museum Maastricht (De Bosquetplein).
Er zijn 115 medewerkers en 80 vrijwilligers, ZZP-ers en stagiaires bij de organisatie betrokken.
Gerelateerde berichten