Bibliotheek Enschede betrekt publiek bij vormgeven nieuwe bibliotheek

Bibliotheek Enschede roept de inwoners van de stad op mee te denken over hoe de nieuwe bibliotheek eruit moet gaan zien. Tijdens vijf bijeenkomsten kunnen verschillende categorieën (potentiële) bezoekers en organisaties hun visie geven op de nieuwe bibliotheek.

Bibliotheek Enschede stelt op haar website bij wijze van toelichting: ‘Anders dan in het verleden moet het bij de Bibliotheek niet langer uitsluitend gaan om getallen zoals het aantal leden of uitleningen, maar om de bijdrage die de Bibliotheek levert voor de stad Enschede. (…) We gaan graag de samenwerking aan met de inwoners van de stad Enschede (wel of geen lid van de bieb), medewerkers van maatschappelijke organisaties en (pre)scholen, het maakt niet uit, maar jouw mening telt! Tijdens de brainstormsessie horen we graag wat jij vindt van bepaalde thema’s, maar ook over zaken als bijvoorbeeld de bewegwijzering in de Bibliotheek, de kastindeling, een voorleesmiddag of een leescafé zijn we benieuwd naar jouw mening.’ 

De bibliotheek organiseert in januari en februari vijf bijeenkomsten tijdens welke verschillende doelgroepen input kunnen leveren. Het gaat om bijeenkomsten voor volwassen (potentiële) klanten, 12- tot 18-jarigen, studenten, maatschappelijke organisaties en (pre)scholen en schoolbesturen.

Vragen die tijdens deze bijeenkomsten aan de orde kunnen komen zijn onder andere: ‘Wat draagt bij aan het leesplezier? Een gezellige ruimte met comfortabele stoelen en goede koffie waar je lekker kunt (voor)lezen? Of kom je graag naar de bibliotheek om andere mensen te ontmoeten en jezelf te ontwikkelen?’ En voor de 12- tot 18-jarigen en studenten: ‘Wie of wat zie jij graag in de bieb? Een ontmoeting met filmmaker Dylan Haegens, Meisje DjaMila of liever met topscheidsrechter Bas Nijhuis? Houd je van een stille studieplek? Ben jij sneller te vinden in een SmartLab? Of gewoon een gezellige ruimte om te chillen met goede wifi en een kop koffie?’

De input van het publiek wordt meegenomen in het nieuwe beleidsplan voor de komende drie jaar. De plannen staan in principe los van een eventuele verhuizing van de Pijpenstraat naar het Muziekkwartier; ook op de huidige locatie wil de bibliotheek de inbreng van het publiek meenemen in de dienstverlening en het aanbod.

Er leven al enkele jaren plannen voor het onderbrengen van de centrale vestiging van Bibliotheek Enschede in een nieuw onderkomen. Juli vorig jaar werd duidelijk dat de bibliotheek zeer waarschijnlijk een plek krijgt in het nieuw te ontwikkelen Muziekkwartier, toen het college (pdf) na een positief onderzoek besloot dat ‘in principe alle lichten op groen [staan] om de verhuizing van de bibliotheek te realiseren’. Om tot een definitief besluit te kunnen komen is er voor gekozen om eerst de fase van het definitief ontwerp af te ronden om meer inzicht te krijgen in de kosten. 

In het Muziekkwartier bevinden zich het Wilminktheater & Muziekcentrum, poppodium Metropool, Kaliber Kunstenschool, De Nederlandse Reisopera, het Orkest van het Oosten en het ArtEZ conservatorium. De bibliotheek wordt daar dus aan toegevoegd. Het Muziekkwartier moet met de bibliotheek meer de ‘huiskamer van de stad’ worden. De bibliotheek krijgt een entree aan het Wilminkplein en zal ongeveer 4500 vierkante meter vloeroppervlak krijgen. Ontwerper Aat Vos presenteerde in februari 2018 een filmpje waarin getoond wordt hoe de bibliotheek eruit zou kunnen zien. Ook aan de ontwikkeling van de plannen voor het Muziekkwartier door Aat Vos ging een consultatiefase vooraf, tijdens welkehet publiek en stakeholders inbreng hadden.

De komst van de bibliotheek moet een bijdrage gaan leveren aan de levendigheid en aantrekkelijkheid van het Muziekkwartier, dat nu met name alleen in de avonduren levendig is. Men verwacht dat het aantal bezoekers met de komst van de bibliotheek zal toenemen van jaarlijks 400.000 naar 700.000.

Geef een reactie
Gerelateerde berichten