Bibliotheek Nijkerk geadviseerd over ‘professioneel kennisdelen’ door studenten bedrijfskunde

Overhandiging adviesrapport.

Op 2 maart j.l. heeft Sandra Timmer, waarnemend teamleider van de Bibliotheek Nijkerk, het adviesrapport ‘Naar Professioneel Kennis Delen’ ontvangen uit handen van Kylian ten Kate. Kylian is een van de vijf bedrijfskundestudenten aan de Vrije Universiteit van Amsterdam die in de afgelopen maand januari een stageonderzoek hebben uitgevoerd in opdracht van de Bibliotheek Nijkerk.

Zou het imago van de Bibliotheek beter kunnen en hoe moet dat dan, want de klanten zijn wel tevreden over de dienstverlening. Dat zijn vragen, die binnen de organisatie van de Bibliotheek Nijkerk leven. Door middel van een onderzoek is er gezocht naar antwoorden op die vragen. Vijf studenten van de VU Amsterdam voerden dat onderzoek als stageopdracht voor hun studie bedrijfskunde uit. Deze week overhandigden Aeneas Gangi, Fleury Lysen, Dionne Herder, Gijs-Henk Klein en Kyllian ten Kate hun rapport aan Sandra Timmer, waarnemend teamleider van de Bibliotheek Nijkerk.

Verbeterpunten
Het onderzoek heeft geresulteerd in een overzicht van verbeterpunten wat bijdraagt aan de kwaliteit van de dienstverlening door de Bibliotheek. Het onderzoek is een onderdeel van het proces om te komen tot een goede beoordeling voor de certificering van de Bibliotheek in juni 2021. Bij de vierjaarlijkse certificering toetst een onafhankelijke kwaliteitsorganisatie door middel van een audit de kwaliteit van de Bibliotheek op heel veel punten.  

Sandra Timmer is blij met de resultaten van het onderzoek: “De vijf studenten hebben ondanks corona heel hard gewerkt aan deze opdracht. Ze hebben vooral naar de interne processen gekeken en de invloed daarvan op de dienstverlening. Alle medewerkers zijn geïnterviewd en ook is de mening van bezoekers gevraagd. We hebben het onderzoek laten doen omdat we al langer o.a. de interne processen zelf onder de loep wilden nemen. Door het aanbod van de studenten is er nu een mooi onderzoeksrapport wat we weer kunnen gebruiken om de puntjes op de i te zetten. We willen er voor zorgen dat de Bibliotheek het beste voor de inwoners van gemeente Nijkerk doet. De aanwezigheid van de vijf studenten, het onderzoek en het adviesrapport heeft er aan bijgedragen dat de Bibliotheek weer beter het verhaal kan vertellen: wie wij zijn, waar wij voor staan en wat wij voor inwoners van de gemeente Nijkerk kunnen betekenen.”

De aangedragen verbeterpunten uit het adviesrapport worden intern besproken. Vervolgens worden deze verbeterpunten, waaronder het optimaliseren van interne werkprocessen, opgenomen in het verbetertraject. Samen met het team van de Bibliotheek wordt gekeken naar de kansen en mogelijkheden die de verbeterpunten bieden voor in de praktijk.

“Dat de bibliotheek van tien jaar geleden niet meer dezelfde organisatie is als de bibliotheek van nu is nog niet voor iedereen een vanzelfsprekendheid. De Bibliotheek is niet al lang niet meer alleen voor het uitlenen van boeken, maar een expertisecentrum met een actuele maatschappelijke opgaven: het bevorderen van lezen, het bevorderen van meedoen in de informatiesamenleving en zorgen dat inwoners een leven lang kunnen leren. Met deze en andere maatschappelijke en educatieve opgaven maakt dat de Bibliotheek onmisbaar is als partner en als organisatie in de gemeente Nijkerk” aldus een enthousiaste Sandra Timmer.

Hieronder kunt u een reportage over dit onderwerp bekijken.
Copyright: Nijkerk Nieuws.

Copyright: Nijkerk Nieuws.

Geef een reactie
Gerelateerde berichten