Congres Lezen Centraal: 7 april

Onder het motto ‘Lees je nu lees je later. Tijd voor een leesoffensief’ organiseert Stichting Lezen op 7 april haar jaarlijks congres Lezen Centraal. Het congres zal dit jaar volledig online plaatsvinden en biedt een programma met verschillende sprekers die vanuit een vernieuwende blik inzichten bieden om concrete resultaten te boeken in het vorig jaar aangekondigde leesoffensief.

Stichting Lezen meldt bij wijze van toelichting over het congres: ‘Lezers worden niet geboren, maar kinderen en jongeren kunnen zich tot blijvende lezers ontwikkelen wanneer ze opgroeien in een stimulerende leesomgeving waarin effectief leesonderwijs vanzelfsprekend is en volwassenen het goede voorbeeld geven. Wie gelooft in het aloude recept “jong geleerd, oud gedaan”, denkt misschien dat het vanzelf wel goedkomt met lezen. Helaas is dat niet het geval, want vooral onder jongeren is de leesvaardigheid en leesmotivatie zorgelijk te noemen. Daarom heeft de overheid opgeroepen tot een leesoffensief: een aanpak waarbij alle volwassenen – ouders, pedagogisch medewerkers, onderwijsassistenten, leraren, bibliotheekmedewerkers, boekhandelaren, uitgevers – gezamenlijk nog meer werk maken van een sterke leescultuur in Nederland. Om laaggeletterdheid te voorkomen, leesvaardigheid te bevorderen en het plezier in lezen te vergroten. En hoewel al die volwassenen zelf ook vaker het goede voorbeeld zouden mogen geven, is de hoop vooralsnog gevestigd op de jeugd. Zij kunnen immers niet zichzelf tot lezer maken, daar is hulp bij nodig.’

Meer informatie over het programma en de sprekers volgt binnen enkele weken.

Geef een reactie
Gerelateerde berichten