Cubiss maakt zesdelige reeks storytelling: Het verhaal van de bibliotheek.

De bibliotheek is veel meer dan alleen haar uitleenfunctie. Voor mensen in de sector vanzelfsprekend, voor de buitenwacht nog niet altijd. De bibliotheek is ook een plek waar je kunt ontmoeten en je jezelf kunt ontwikkelen. En de bibliotheek is een belangrijke netwerkpartner voor andere organisaties. Om de wereld daarvan te doordringen is het volgens Cubiss belangrijk ‘het verhaal van de bibliotheek’ te blijven vertellen. 

Vanuit de Brabantse projecten Basisvaardigheden, Een leven lang ontwikkelen en Brabantse Jeugd en Jongeren Geletterd verschenen daarom zes storytelling-publicaties:

  1. We spreken bibliotheekmedewerkers en hun partners over samenwerking rondom positieve gezondheid en digiTaalpunten. 
  2. Onderwijsspecialisten vertellen hoe zij leesplezier centraal zetten. Studenten nemen ons mee in hun opleiding en hoe leesplezier daar wel of geen onderdeel is. 
  3. vrijwilligers en cursisten van Digi-Taalhuizen delen hun ervaringen. We spreken met mensen die in de bibliotheek/het taalhuis hun basisvaardigheden vergroot hebben; 
  4. Bibliotheken en hun samenwerkingspartners leggen uit wat ‘leven lang ontwikkelen’ voor hen betekent en waarom ze daarin samenwerken. 
  5. In het vijfde deel spreken we met mensen die zich met behulp van de bibliotheek (en haar samenwerkingspartners) verder hebben ontwikkeld. 
  6. Leesmediaconsulenten, bibliothecarissen en specialisten praten over de urgentie en aandacht voor (voor)lezen voor jeugd en jongeren op scholen, via de bibliotheek.

Alle verhalen kun je lezen in de edities hieronder. (Klik op de hyperlink voor een download)

Editie 1: Één team, één resultaat vertellen Huis73 (de bibliotheek van ‘s-Hertogenbosch) en welzijnsorganisatie Farent onder meer over het project DigiTAALpunten in de wijk. 

Ook in Land van Cuijk wordt druk gebouwd aan een samenwerking tussen bibliotheken en andere organisaties. We spreken met BiblioPlus, GGD en huisartsen Zorggroep Syntein over het concept ‘Positieve Gezondheid’.

Deze publicatie is geschreven binnen het project Basisvaardigheden voor Brabanders.

Editie 2: Lezend door de keten: docenten en studenten van diverse opleidingen, een beleidsmedewerker en bibliotheekmedewerkers nemen je in drie verhalen mee in het volgende:
* Uit de praktijk blijkt dat kinderen naarmate ze ouder worden steeds minder gaan lezen. Hoe zorg je ervoor dat ze zelf blijven werken aan hun eigen leesontwikkeling? En hoe enthousiasmeer je leerlingen om het plezier in lezen te vinden en te behouden? 
* Hoe zorg je ervoor dat leerlingen niet ineens in een zwart lees-gat vallen als ze van de basisschool naar het voortgezet onderwijs gaan? En hoe laat je ze überhaupt hun leesniveau doorontwikkelen? 
* Hoe wordt een student pedagogiek zo opgeleid dat die de volgende generatie enthousiast maakt over lezen? En hoe stimuleer je taal en bevorder je lezen overkoepelend in de kinderopvang? 

Deze publicatie is geschreven binnen het project Brabantse jeugd en jongeren geletterd.

Editie 3: Beter in de basis 

In dit derde deel van de reeks spreken we met mensen die in de bibliotheek/het taalhuis hun basisvaardigheden vergroot hebben. Bijvoorbeeld door een cursus Digisterker te volgen of door met de taal te oefenen. Hoe zijn zij bij de bibliotheek of het taalhuis terechtgekomen? En hoe heeft dit hun leven veranderd? Lees de interviews met een Taalcafébezoeker, een taalvrijwilliger, een Digi-Taalhuisbezoeker en zijn maatje en een cursist Digisterker.

Deze publicatie is geschreven binnen het project Basisvaardigheden voor Brabanders.

Editie 4: Eén + één is drie

In dit vierde deel van de reeks spreken we met bibliotheken en hun samenwerkingspartners op het gebied van ‘leven lang ontwikkelen’. Wat betekent een leven lang ontwikkelen voor hen? En waarom werken ze samen op dit thema? Wij vroegen drie bibliotheken en hun partners alles over hun samenwerking:
* In het eerste verhaal wordt de samenwerking tussen Bibliotheek De Kempen en Volksuniversiteit De Kempen beschreven. 
* Voor het tweede interview spraken we met een trainer en coach in mindfulness en Huis 73 in Vught. 
* Als laatste spraken we met Nieuwe Veste en culturele theaterorganisatie Zout.

Deze publicatie is geschreven binnen het project Leven Lang Ontwikkelen voor Brabanders.

Editie 5: Verrijkt weer verder

In het vijfde deel van de reeks Storytelling spreken we met mensen die zich met behulp van de bibliotheek (en haar samenwerkingspartners) verder hebben ontwikkeld. Waar zijn ze mee bezig geweest? En hoe heeft dit hun leven veranderd? Lees en beluister hun verhaal!

Martin en Odette bezochten Walk & Talk, een trainingsprogramma voor werkzoekenden in de bibliotheek. Marilou heeft door een samenwerking van bibliotheek Nieuwe Veste en Zout geschitterd op een podium voor zo’n 1100 mensen!

Deze publicatie is geschreven binnen het project Leven Lang Ontwikkelen voor Brabanders.

Editie 6: Samen voor leesplezier

In dit zesde deel van de reeks gaan we in op de urgentie en aandacht voor (voor)lezen voor jeugd en jongeren op scholen, via de bibliotheek. We spreken met leesmediaconsulenten, bibliothecarissen en specialisten Susan Quirijnen (Bibliotheek De Kempen), Liesbet van Gestel (Theek 5), Annette Jansen (Huis73), Fanny Gijsbers (Bibliotheek Eindhoven), Annelies van Uden (NOBB), Astrid Segeren (Nieuwe Veste), Wendy Konijnendijk (Bibliotheek West-Brabant) en Joyce Kooreman (Bibliotheek Heusden). 

Hoe belangrijk vinden zij (voor)lezen? Wat maakt leesplezier implementeren zo lastig? En waar zijn ze nu mee bezig? Ook spraken we met ouders van basisschoolkinderen. 

Deze publicatie is geschreven binnen het project Brabantse jeugd en jongeren geletterd.

Gerelateerde berichten