De Bibliotheek Eemland opent Bibliotheek op school in Bunschoten

(Video onder bericht)

Donderdag 24 maart heeft de Bavinckschool in Bunschoten in samenwerking met de Bibliotheek Eemland de Bibliotheek op school geopend. In samenwerking met school, bibliotheek en gemeente krijgt het lezen op de Bavinck nu nog meer aandacht waardoor de taal- en leesvaardigheid van de kinderen worden vergroot.

De Bibliotheek op school wil kinderen en jongeren stimuleren om meer te lezen en ze leren om beter en verstandiger om te gaan met internet, sociale media en games. De Bibliotheek helpt op basisscholen en middelbare scholen om deze doelen te bereiken. Dat doen we met deskundige leesconsulenten, met inspirerende boeken en met een goede digitale lees- en leeromgeving. 

Vanuit de Bibliotheek ondersteunt een professionele leesconsulent de leescoördinator en het team van de school. Daarnaast helpt een digitaal portaal de school bij het zoeken en registreren van boeken, het stimuleren van lezen, het bijhouden van de leeshistorie en het vinden van betrouwbare informatie.

Gerelateerde berichten