Hoofdlijnenrapportage CBCT 2018-2022 uitgebracht

De rapportage Kwaliteit in Beeld. Certificeringskader bibliotheekwerk, cultuur en taal (2018-2022) is aangeboden aan de opdrachtgevers van CBCT. Bij de start van Kwaliteit in Beeld in 2018 werd afgesproken een hoofdlijnenrapportage op te leveren na de eerste certificeringsperiode. Deze periode is 31 december 2022 afgesloten. De hoofdlijnenrapportage geeft onder andere inzicht in de gemiddelde scores van de auditees (sterktes en zwaktes), de deelnamegraad en in de tevredenheid over de certificering.

“De branche doet het relatief goed bij Missie, Visie, Strategie en Beleid (norm 1), Middelen (norm 2) en Producten en Diensten (norm 5). Bij andere normen ligt er nog een uitdaging. Wel valt op dat er duidelijke verschillen zijn in de hoogte van de scores als je de bibliotheken en de cultuursector naast elkaar zet. Ook de scores van de zg. multifunctionele organisaties leveren een vrij specifiek beeld op. De uitvoering van de kwaliteitstoetsing wordt over de hele linie erg gewaardeerd en men is tevreden over de uitvoering door CBCT.” Aldus Willem Camphuis – directeur CBCT over belangrijkste waarnemingen uit het rapport.

Met deze rapportage deelt CBCT haar eerste, algemene bevindingen naar aanleiding van de uitgevoerde audits. Op basis van de hoofdlijnenrapportage kunnen de Vereniging Openbare Bibliotheken en Cultuurconnectie de eerste gesprekken met hun achterban voeren en waar wenselijk verdiepend onderzoek laten uitvoeren.

Download hieronder het rapport.


Gerelateerde berichten