De Covid-Dialogen

Bibliotheek Midden-Brabant is onder de titel De Covid-Dialogen een serie gesprekken gestart waarbij ‘Free Listener‘ Julia van de Griendt in gesprek gaat met mensen van verschillende generaties over corona. Hoe heeft het virus hun dagelijks leven veranderd? En wat heeft het betekend voor de band met hun familie?

Startpunt voor de Covid-Dialogen was de bibliotheekcampagne Nederland Leest 2020. Het boek Het Zwijgen van Maria Zachea dat tijdens Nederland Leest centraal stond, vertelt een familiegeschiedenis vanuit verschillende generaties. ‘Binnen dat thema heeft corona veel teweeg gebracht. Het was niet meer vanzelfsprekend om elkaar te zien en anderen te spreken. Het contact met de één werd hechter, terwijl het contact met de ander juist verwaterde. Sommige mensen hadden zelfs helemaal geen contacten meer. Ook daarom achtte Bibliotheek Midden-Brabant het van grote waarde om ruimte te blijven bieden voor ontmoeting en contact, coronaproof uiteraard,’ aldus de bibliotheek.

Van deze gesprekken zijn registraties gemaakt die de bibliotheek deelt in de videoreeks De Covid-Dialogen. Daarin wordt met afgevaardigden van verschillende generaties gesproken over hoe corona hun dagelijks leven en de band met hun familie beïnvloedde.

In deel 1 wordt gesproken met student Bart van Popering (22). Zijn studentenleven werd drastisch overhoop gegooid en hij werd flink uitgedaagd om zijn depressies de baas te blijven. Mevrouw Musters (87) en haar dochter Liesbeth vertellen in de tweede aflevering over het verlies van hun man en vader middenin de eerste lockdown.

Geef een reactie
Gerelateerde berichten