De robuuste, toekomstgerichte bibliotheek: een rapport, een handleiding, rekenmodellen en meer (2 oktober)

(Bron: BiSC)

Recent is het VOB-rapport De robuuste bibliotheek. Gids richting een toekomstgerichte bibliotheek in elke gemeente (Berenschot) gepubliceerd. (Onder het artikel te downloaden). En binnenkort verschijnt de Handleiding Dienstencatalogus met een daarbij ontwikkelde rekenmodule, opgesteld door Marc Jacobs (Marc Jacobs organisatieadvies) en Onno Geelof (Yellow Consult) in opdracht van BiSC en Probiblio. Ook Rijnbrink ontwikkelde een rekenmodel.

Het gebruik van een dienstencatalogus en kostenberekening met voor dat doel ontwikkeld rekenmodel maakt het mogelijk om de dienstverlening systematisch en helder te onderbouwen en legt zo de basis voor een financieel gezonde, flexibele en toekomstgerichte bibliotheek. De dienstencatalogus biedt een concreet uitgangspunt voor gesprekken met onder meer gemeenten en aanvragen bij subsidieverstrekkers en fondsen.

Bibliotheken kunnen met een dienstencatalogus systematisch en onderbouwd zichtbaar maken:
•Welke diensten en activiteiten zij leveren voor welke doelgroep;
•Met wie er wordt samengewerkt;
•Wat het verband is met de wettelijke WSOB-taken en de maatschappelijke opgaven van de gemeente(n);
•Welke effecten met de diensten worden beoogd;
•Wat de kosten zijn om die dienst aan te kunnen bieden.

Video-instructies
Wil je graag aan de slag met de dienstencatalogus en/of het rekenmodel, ga dan naar:

https://vimeo.com/851711634/e746823cae
https://vimeo.com/851711942/bab9043c69

Bijeenkomst op 2 oktober
Op 2 oktober wordt tijdens een bijeenkomst voor directeuren en managers van de bibliotheken in Utrecht en Noord- en Zuid-Holland ingegaan op de thematiek van de robuuste bibliotheek, de opzet en het strategisch en praktisch gebruik van een Dienstencatalogus en rekenmodel(len). De bijeenkomst vindt plaats van 13.00 – 16.30 uur in de Social Impact Factory, Vredenburg 40 in Utrecht.
Meld je vóór 22 september HIER aan.

Dienstencatalogus
Bij verschillende gemeenten en bibliotheken wordt de dienstencatalogus gebruikt als basis voor de jaarlijkse subsidieaanvraag. Een voordeel van het gebruik van deze catalogus als onderbouwing van de subsidie is dat het gesprek met de gemeente verschuift van de kosten van de organisatie naar de maatschappelijke meerwaarde die de dienstverlening levert. Bovendien geeft het bibliotheken een instrument in handen om de bedrijfsvoering effectiever en efficiënter in te richten en de grip op de dienstverlening te verbeteren.
Hiermee komt grip op issues als: wat wordt geleverd aan welke doelgroep, wanneer, tegen welke prijs, met welk beoogd effect en hoe wordt gemonitord en geëvalueerd?

Handleiding en rekenmethode
In opdracht van BiSC en Probiblio heeft Marc Jacobs een handleiding gemaakt waarmee bibliotheken een dienstencatalogus kunnen opstellen. Samen met Onno Geelof heeft Marc ook een rekenmethode ontwikkeld waarmee de prijzen per dienst berekend worden. HIER vindt u meer informatie en kunt u zich aanmelden voor een informatiebijeenkomst over de dienstencatalogus en rekenmodellen.

Download hieronder het VOB-rapport De robuuste bibliotheek. (Berenschot)

Gerelateerde berichten