Tweehonderdste Informatiepunt Digitale Overheid geopend in Bibliotheek Oegstgeest

(Video onder bericht)

In de Bibliotheek Oegstgeest is vandaag in het bijzijn van demissionair staatssecretaris Raymond Knops (BZK) en de Nationale ombudsman Reinier van Zutphen het 200ste Informatiepunt Digitale Overheid (IDO) geopend. Nederland telt circa 4 miljoen mensen die moeite hebben met het gebruiken van computers en daardoor ook met de online diensten van bijvoorbeeld overheidsinstanties. Bij een IDO kunnen burgers gratis terecht met vragen over overheidswebsites. Met de opening van het 200ste IDO bevindt de uitrol van het beoogde aantal informatiepunten zich op de helft. Het is de bedoeling dat er eind 2022 een landelijk dekkend netwerk is gerealiseerd.

Met de landelijke dekking van de Informatiepunten helpen bibliotheken burgers die moeite hebben om (online) zaken te doen met publieke dienstverleners, zoals de Belastingdienst, de SVB en het UWV. Bij de IDO’s helpen speciaal getrainde bibliotheekmedewerkers bezoekers op weg met vragen over bijvoorbeeld zorg- en huurtoeslag, de DigiD of het online doen van aangifte bij de Belastingdienst. In 2019 werden de eerste Informatiepunten in de bibliotheken geopend. Wanneer de landelijke dekking gerealiseerd is, zullen zo’n 400 bibliotheken in Nederland een IDO huisvesten.

Menselijke maat
Staatssecretaris Knops van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is verantwoordelijk voor de toegankelijkheid van de digitale samenleving en opende in die hoedanigheid in 2019 al het eerste IDO in de Bibliotheek Venlo: ‘Als overheid willen we dat iedereen mee kan doen aan de digitale samenleving, ook de mensen die extra hulp nodig hebben. Daarom ben ik zo blij met de informatiepunten waar je naar toe kunt voor een steuntje in de rug. Het zijn er inmiddels 200 en het worden er snel meer. De bibliotheken zijn daarvoor de ideale plek. Ze zijn dichtbij, je loopt er gemakkelijk naar binnen en er zijn deskundige mensen aanwezig.’

Ook Nationale ombudsman Reinier van Zutphen vindt de uitrol van de Informatiepunten Digitale Overheid een goede zaak. ‘Burgers moeten steeds meer zelf doen en zelf regelen. Maar dat is niet zo makkelijk voor iedereen. Het is daarom heel mooi dat je bij de bibliotheken terecht kunt voor hulp. Want of je nu digitaal zelfredzaam bent of niet, het is essentieel dat iedereen op een eenvoudige manier zaken met de overheid kan blijven doen.’

Volgens Maaike Toonen, programmamanager Basisvaardigheden bij de KB, de nationale bibliotheek, voorzien de Informatiepunten Digitale Overheid duidelijk in een behoefte: de menselijke maat in het contact met de overheid. ‘In 2019, toen we de eerste vijftien IDO’s openden, meldden veel bezoekers zich met vragen over bijvoorbeeld de DigiD, Belastingen en Toeslagen en het CBR. We zien dat met name de minder digitaal vaardige burgers in Nederland er moeite mee hebben dat steeds meer dienstverlening van de overheid online plaatsvindt. We zijn heel blij dat de bibliotheken sinds een maand weer open zijn, zodat de Informatiepunten deze mensen weer de persoonlijke hulp kunnen bieden die ze nodig hebben.’

Nieuwe campagne
Om Nederlandse burgers te wijzen op het bestaan en de dienstverlening van de Informatiepunten Digitale Overheid, startte op 9 juni een campagne op onder meer landelijke en regionale televisie, online platformen en via social media. ‘Veel mensen weten nog niet dat ze voor vragen over het gebruik van overheidswebsites bij bibliotheken terecht kunnen,’ licht Toonen toe. ‘Daar brengen we met deze campagne graag verandering in.’

Download hieronder de infographic Bibliotheekhulp bij de digitale overheid.

Geef een reactie
Gerelateerde berichten