Digitaal als het kan

Dat ik deze column zou gaan schrijven, wist ik al enkele maanden geleden. Toen kwam de vraag om iets over digitale vaardigheden bij de Bibliotheek Bollenstreek te schrijven. Er zat al iets in mijn hoofd, namelijk de aandacht die we besteden aan het online inschrijven in het Donorregister. Maar zoals wel vaker gebeurt, zijn we ingehaald door de realiteit en natuurlijk kan deze column niet worden geschreven zonder aandacht voor de huidige situatie. De maatregelen rondom het coronavirus zorgen voor een hele andere kijk op de wereld. Naast de dingen die we missen, zoals een kopje koffie in de bibliotheek of een cursus Klik & Tik met een mediacoach, zorgt deze situatie ook voor nieuwe kansen en mogelijkheden. Daarom in deze column aandacht voor de aanpak van de Bibliotheek Bollenstreek in deze bijzondere situatie.  

Wij zijn met man en macht aan het werk om onze dienstverlening ook in deze tijd voor iedereen bereikbaar te houden. Dat leden van de bibliotheek ook gebruik kunnen maken van de online bibliotheek is bij veel mensen wel bekend, maar toch zorgt dat nog voor de nodige problemen. Fervente lezers die, onder normale omstandigheden, wekelijks een van onze vestigingen binnenwandelen zoeken nu online naar hun favoriete schrijvers en genres.
We weten echter dat lang niet alle leden van de Bibliotheek Bollenstreek digitaal vaardig zijn, getuige de inschrijvingen voor de verschillende cursussen rondom digitale vaardigheden en het aantal bezoekers van de digitale spreekuren in de bibliotheek. In een tijd waarin ‘digitaal’ de manier is om de Bibliotheek Bollenstreek te bereiken, willen we ook deze leden ondersteunen. Dat doen we door een telefonisch spreekuur, waar mensen terecht kunnen met vragen over het lenen en lezen van e-books. De mediacoaches van de Bibliotheek Bollenstreek zijn elke dag, bij toerbeurt, telefonisch bereikbaar om te ondersteunen bij het registreren op de online bibliotheek, het lenen van e-books en wegwijs raken in de online omgeving. Waar we dat normaal gesproken doen in de vestiging, moet dat nu telefonisch. Grote uitdaging daarbij is natuurlijk dat je niet kunt zien wat mensen doen en het achterhalen van de echte vraag is soms een hele opgave. Toch lukt het onze mediacoaches om de leden op weg te helpen, met veel dankbaarheid tot gevolg.


De Bibliotheek Bollenstreek doet natuurlijk meer dan alleen boeken uitlenen, en ook daarvoor zijn we druk bezig. Zo worden er op het moment van schrijven voorbereidingen getroffen voor een online leeskring, een webinar over geluk in tijden van Corona en er wordt gewerkt aan een online cursus visueel werken. Ook is er digitaal contact met onze taalvrijwilligers van het Taalhuis en is er een virtuele vestiging van de Bibliotheek Bollenstreek online gegaan. Hier kunnen volwassenen en kinderen terecht voor tips en vinden ze ons aanbod van online cursussen en activiteiten.
Als coördinator digivaardigheden van de Bibliotheek Bollenstreek juich ik deze initiatieven van harte toe! Maar net als veel anderen, mis ook ik het echte menselijke contact. Toch hoop ik dat we uit deze bizarre tijd de positieve dingen meenemen. Er kan veel met behulp van digitale middelen, laten we daar gebruik van maken als het iets toevoegt en ons sterk blijven maken voor mensen die daarbij een steuntje in de rug nodig hebben!

Marieke Kaandorp
Coordinator Digivaardigheden Bibliotheek Bollenstreek

Geef een reactie
Gerelateerde berichten
Lees meer

Blog: Doen & Laten

Tekst: Jan van Bergen en Henegouwen, specialist informatiedienstverlening bij de Bibliotheek Schiedam Stopwatch Als je mijn drie vorige…
Lees meer

Blog: Leesoffensief!

Tekst: Els Rademaker-Vos, gepensioneerd (leidinggevend) bibliothecaris bij de Overijsselse Bibliotheek Dienst en tot 2006 consulent voortgezet onderwijs. Vanaf…