DIK (Zweedse vakbond voor bibliothecarissen) zegt IFLA lidmaatschap op

Anna Troberg, voorzitter DIK (de Zweedse vakbond voor bibliothecarissen en mensen werkzaam in de culturele en creatieve sector).

Het bestuur van DIK (de Zweedse vakbond voor bibliothecarissen en mensen werkzaam in de culturele en creatieve sector) heeft vandaag besloten om de IFLA (International Federation of Library Associations and Institutions) met onmiddellijke ingang te verlaten. “De situatie is zo geëscaleerd dat DIK niet langer lid kan blijven van deze organisatie”, zegt vakbondsvoorzitter Anna Troberg.

‘DIK is al geruime tijd lid van IFLA. De organisatie ziet en waardeert het mooie en belangrijke werk dat bibliothecarissen over de hele wereld doen in het kader van IFLA. DIK is echter in toenemende mate bezorgd, maar ook wanhopig doordat de leiding van de IFLA keer op keer zeer twijfelachtige en ronduit verkeerde beslissingen neemt. Beslissingen die niet alleen ingaan tegen de kernwaarden van DIK, maar ook tegen de eigen waarden van de IFLA’, aldus Troberg in een statement op de eigen website.

‘Er zijn ernstige problemen binnen de organisatie aan het licht gekomen, waarover diverse media bericht hebben. Vervolgens heeft de IFLA-leiding geprobeerd deze media het zwijgen op te leggen. Daarnaast zijn er verschillende besluiten genomen om jaarlijkse congressen te organiseren in landen met regimes die de fundamentele mensenrechten niet respecteren. Deze zomer hebben we ook kunnen zien hoe het management van de IFLA op verontrustende en provocerende wijze voor dit soort regimes is gezwicht.’

‘In juni maakte IFLA bekend dat het Wereldcongres van 2024 in Dubai zal plaatsvinden. DIK en vele andere organisaties over de hele wereld hadden scherpe kritiek geuit op dat besluit. Het bestuur van IFLA organiseerde vervolgens een stemming tijdens het IFLA WLIC-congres, afgelopen augustus in Rotterdam. Een overweldigende meerderheid stemde tegen het houden van het congres in Dubai. Tijdens de onlangs gehouden Algemene Vergadering van de IFLA slaagden afgevaardigden van de leden erin om het formele congresgedeelte uit het Dubai-evenement te stemmen. Maar desondanks kiest het bestuur er nu toch voor om door te gaan met het eigenlijke conferentiegedeelte van het evenement in Dubai.’

‘In verband met het referendum werd onthuld dat IFLA instemde met de eis van het gastland dat er geen LGBTQ-kwesties in het conferentieprogramma zouden worden opgenomen. Dit is schandalig, onaanvaardbaar en ronduit provocerend. Dit, samen met het besluit om het evenement in Dubai te houden, verwaarloost volledig de veiligheid van de LGBTQ+-leden van de organisatie (en LGBTQ+mensen in het algemeen), de vrijheid van meningsuiting en de fundamentele mensenrechten.’

‘Het herhaalde gebrek aan respect van IFLA voor de waarden waar bibliothecarissen en bibliotheken over de hele wereld elke dag hard aan werken, evenals de ernstige problemen die de organisatie de afgelopen jaren hebben doordrenkt, zijn zeer betreurenswaardig en ernstig. De situatie is zo ver gegaan dat wij, en onze leden niet langer lid kunnen blijven van deze organisatie.’

‘DIK hoopt oprecht dat IFLA op een dag echt een mondiale stem voor de bibliotheken zal worden en een echte verdediger van de vrijheid van meningsuiting en de fundamentele mensenrechten voor iedereen zal respecteren. Tot die tijd zal DIK op andere manieren ons werk voortzetten om bibliothecarissen en bibliotheken in zowel Zweden als de rest van de wereld te versterken – altijd gebaseerd op de kernwaarden van onszelf en de bibliotheekwereld.’

Anna Troberg, vakbondsvoorzitter DIK Gerelateerde berichten