DNK en Plateau Integrale Kindcentra starten BoekStart in de kinderopvang

Foto: Marcel Jurian de Jong

In Assen zijn DNK en Plateau Integrale Kindcentra een meerjarige samenwerking gestart om BoekStart in de kinderopvang in te voeren. Met BoekStart in de kinderopvang wordt het voorlezen aan baby’s en peuters gestimuleerd en worden ouders en pedagogisch medewerkers intensief betrokken bij voorlezen en boeken. BoekStart in de kinderopvang is een aanvulling op de Asser Bibliotheek Op School (ABOS) van DNK. De invoering op de elf kindcentra van Plateau wordt ondersteund door het Educatieteam van DNK.

Naast de reguliere lessen op school volgen kinderen op de basisschool met de Asser Bibliotheek Op School extra lessen die gericht zijn op lezen en digitale geletterdheid. BoekStart in de kinderopvang is een goede voorbereiding op de basisschool waarbij er een doorgaande leeslijn wordt gecreëerd van de kinderopvang naar de basisschool. Het ontwikkelen van plezier in lezen is een voorwaarde om het lezen en schrijven onder de knie te krijgen.

De veertien voorleescoördinatoren van de kindcentra van Plateau hebben een training bij DNK gevolgd waarin zij geschoold zijn in het bevorderen van de taal- en leesontwikkeling van jonge kinderen. Ook zijn de voorleescoördinatoren getraind in het ontwikkelen van een voorleesplan, dat onderdeel zal zijn van het beleid van de kindcentra. Hiermee krijgt het voorlezen een vaste plek in de kinderopvang. Op 16 januari ontvingen de voorleescoördinatoren in DNK-NXT hun certificaat.

Daarnaast adviseren de Leesmediaconsulenten van DNK de kindcentra over het creëren van een BoekStart leeshoek. Zodat dit een aantrekkelijk en stimulerende leesplek is. Voor het vullen van de leeshoek wordt er geïnvesteerd in een startcollectie van boeken die geschikt zijn voor nul- tot vierjarigen. Daarnaast worden de ouders betrokken, zodat er thuis meer voorgelezen wordt en ouders bekend raken met de jeugdafdeling van de bibliotheek, DNK-NXT.

DNK-NXT biedt naast de jeugdcollectie een BoekStart hoek met een ruime keuze aan prenten- en voorleesboeken. Daarnaast ontvangen ouders als hun baby 3 maanden oud is via het consultatiebureau een waardebon voor een BoekStartkoffertje dat men krijgt bij het gratis inschrijven van het kind als jeugdlid bij de bibliotheek in Assen. Ook is er maandelijks in De Nieuwe Kolk een BoekStartuurtje waar voorgelezen wordt.

BoekStart is een landelijk leesbevorderingsprogramma voor nul- tot vierjarigen en een initiatief van Stichting Lezen in samenwerking met de Koninklijke Bibliotheek. BoekStart wordt georganiseerd door Stichting Lezen en alle bibliotheken in Nederland en gefinancierd door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

BoekStart in de kinderopvang wordt gedurende het eerste jaar gefinancierd vanuit een landelijke impulssubsidie. Voor de continuering van BoekStart in de kinderopvang worden de kosten deels gedragen door de kindcentra en is er extra financiering nodig vanuit externe middelen.


Gerelateerde berichten