Gerard Huis in ‘t Veld neemt rond de zomer afscheid als directeur Graafschap Bibliotheken

Gerard Huis in ‘t Veld neemt komende zomer afscheid als directeur van Graafschap Bibliotheken. Huis in ‘t Veld gaat dan met pensioen, na 35 jaar aan de bibliotheek verbonden te zijn geweest, aanvankelijk als hoofd van de Bibliotheek Zutphen en later als directeur van Graafschap Bibliotheken. 

Een precieze datum voor het vertrek van Huis in ´t Veld is nog niet bekend, maar het zal in ieder geval ergens rond de komende zomer zijn.

Gerard Huis in ´t Veld begon zijn carrière in de bibliotheeksector in 1977 als hoofd van de Bibliotheek Twello, die hij in opdracht van de PBC Gelderland vanaf het begin heeft helpen opbouwen. Een mooie tijd en een goede leerervaring, aldus Huis in ‘t Veld, omdat het in die tijd nog echt pionieren was terwijl de net ingevoerde bibliotheekwet een goede basis bood voor het op- en uitbouwen van bibliotheken.

In 1986 trad Huis in ‘t Veld aan als hoofd van de Bibliotheek Zutphen, na anderhalf jaar de leiding van zowel de Bibliotheek Twello als de Bibliotheek Zutphen te hebben gecombineerd. Vanaf begin jaren 2000 was Huis in ‘t Veld betrokken bij de basisbibliotheekvorming in de regio, die in januari 2007 resulteerde in het ontstaan van de Graafschap Bibliotheken, waarvan hij de eerste directeur-bestuurder werd.

Terugkijkend op de ruim veertig jaar dat hij werkzaam was in de bibliotheekwereld noemt Huis in ‘t Veld als hoogtepunten onder andere de twee renovaties van de Broederenkerk, waarbij uitgangspunt was het tot stand brengen van een zo optimaal mogelijke synergie tussen het realiseren van een goede bibliotheekfunctie en het streven naar het behoud van religieus erfgoed. Hij is er trots op dat dat goed is gelukt. Op de laatste jaren blikt Huis in ‘t Veld met gemengde gevoelens terug. Enerzijds noemt hij het heel interessante jaren omdat hierin de omslag van de traditionele uitleenbibliotheek naar de maatschappelijke en educatieve bibliotheek heeft plaatsgevonden (en nog plaatsvindt), die hij in Zutphen mede heeft vormgegeven. ‘Een hele mooie ontwikkeling, die ook aansluit bij mijn belangrijkste drive in dit werk: om met de bibliotheek positief van invloed te kunnen zijn op het leven en de ontwikkeling van de burger.’ Anderzijds werden de laatste jaren ook getekend door de bezuinigingen waarmee ook zijn bibliotheek te maken kreeg. Het dieptepunt van zijn carrière, volgens Huis in ‘t Veld, maar tegelijkertijd wist de bibliotheek toch ook de kracht te vinden om het in reactie daarop een tandje anders aan te pakken en versneld in te zetten op vernieuwing, en ook daar is hij trots op.De wervingsprocedure (pdf) voor een nieuwe directeur is inmiddels gestart.

Geef een reactie
Gerelateerde berichten