Graafschap bibliotheken betrekt inwoners bij nieuwe visie

Graafschap bibliotheken werkt aan een nieuwe visie en wil dat voor de volgende beleidsperiode voor het eerst doen in samenwerking met de inwoners van de gemeenten Lochem en Zutphen. Iedereen wordt uitgenodigd om tijdens vier bijeenkomsten in maart mee te denken.

Iedere vier jaar legt de bibliotheek haar toekomstige beleid vast in een nieuwe visie. Dit jaar kiest de bibliotheek ervoor deze te realiseren in samenwerking met inwoners. Volgens bibliotheekdirecteur Gerard Huis in ‘t Veld past het bij deze tijd om inwoners meer erbij te betrekken door met ze in gesprek te gaan en is de bibliotheek het aan de inwoners verplicht. ‘Bibliotheekmaken doen we niet alleen, maar met elkaar. (…) We ontvangen veel subsidie van de gemeente. Dat is gemeenschapsgeld. Daarom willen we luisteren naar iedereen. Ook denken we dat inwoners een waardevolle bijdrage kunnen leveren aan de bibliotheek,’ aldus Huis in ‘t Veld tegenover Contact Zutphen.

De bibliotheek wil iedereen uitdagen mee te brainstormen en outside the box te denken, waarbij te denken valt aan vragen als: waardoor wordt de bibliotheek leuker, aantrekkelijker, mooier en beter? Waar is de bibliotheek goed in, waar kan meer van? Het kan daarbij gaan om de digitale dienstverlening, de service, activiteiten binnen en buiten de bibliotheek, wat de bibliotheek doet voor kinderen en ouderen, de inrichting en om de complete collectie. ‘Wij denken dat onze inwoners met goede en inspirerende ideeën komen die we hopen te kunnen gaan uitvoeren..In de bibliotheek van de toekomst is alles denkbaar,’ aldus Huis in ‘t Veld.

Mensen kunnen hun ideeën online indienen, en daarnaast zullen er in de loop van maart in de bibliotheekvestigingen in Zutphen, Warnsveld, Gorssel en Lochem en in dorpshuis Onderschoer in Barchem ook vijf publieksavonden plaatsvinden, waar inwoners onder leiding van een ervaren gespreksleider hun ideeën kunnen inbrengen met betrekking tot de nieuwe beleidsvisie van de bibliotheek. Deelnemers aan deze avonden hoeven niet lid te zijn van de bibliotheek, iedereen kan meedoen. Daarnaast gaat de bibliotheek de komende weken in gesprek met het basis-, middelbaar- en beroepsonderwijs. Ook bibliotheekmedewerkers, -vrijwilligers, samenwerkingspartners en ambtenaren worden gevraagd mee te denken.

Huis in ‘t Veld voegt toe: ‘Kinderen kunnen hun ideeën over de bibliotheek aan ons doorgeven door deze op papier te zetten of te tekenen. Wij zijn heel benieuwd naar hun reacties. Elke leeftijd gebruikt de bibliotheek op zijn manier en heeft zijn eigen gebruikersbehoeften. We willen alle gelederen raadplegen.’

Voor mensen die niet bij een publieksavond aanwezig kunnen zijn, liggen er op alle vestigingen van Graafschap bibliotheken invulformulieren waarop mensen hun ideeën kunnen delen.

Op 26 juni laat de bibliotheek zien welke ideeën er verzameld zijn.

Geef een reactie
Gerelateerde berichten