HBO-leergang voor informatieprofessionals in september van start

Foto: Shutterstock

De Haagse Hogeschool heeft samen met vertegenwoordigers uit het werkveld en de VOB een tiendaagse leergang ontwikkeld die komend schooljaar van start gaat.

Het ontbreken van een beroepsopleiding op HBO niveau doet zich al een aantal jaren voelen in de praktijk. Veel vacatures op tactisch of strategisch niveau worden ingevuld door HBO-ers met verschillende achtergronden. Bij de ontwikkeling van producten en diensten brengen zij veel nieuwe invalshoeken en creativiteit in, maar de context van de bibliotheken is in de meeste gevallen minder bekend. Deze leergang voorziet in de behoefte om meer te opereren vanuit de maatschappelijke rol van de bibliotheek, haar collectie en diensten.

In de leergang doen de deelnemers niet alleen kennis op over de traditionele en nieuwe rol van de bibliotheek, zij ontwikkelen ook de vaardigheden om, in samenwerking met partners, nieuwe producten te ontwikkelen. De leergang heeft het karakter en niveau van een Post-HBO cursus. Aan de leergang is toetsing verbonden in de vorm van een portfolio en een eindgesprek. Deelnemers die de toetsing met goed gevolg afleggen, ontvangen een certificaat van de Haagse Hogeschool.

Belangrijkste informatie
Doelgroep: medewerkers van Openbare Bibliotheken met een HBO diploma (zijnde niet-bibliotheekopleiding) of die aantoonbaar op HBO-niveau functioneren.

Algehele doelstelling: Medewerkers van Openbare Bibliotheken met een functie op tactisch of strategisch niveau leren de veranderende rol en functie van de bibliotheek als publieke kennisinstelling in relatie tot maatschappelijke ontwikkelingen door onderzoek te positioneren en in verbinding met stakeholders te vertalen naar concrete producten en diensten.

Duur: tien lesdagen, 1 lesdag per maand. Startdatum is 17 september 2024

Locatie: Dutch Innovation Factory in Zoetermeer

Kosten: EUR 2.500.,- inclusief toetsing, lesmateriaal en catering

Meer informatie: https://www.dehaagsehogeschool.nl/opleidingen/post-hbo/leergang-informatieprofessional-openbare-bibliotheek

Inschrijven: stuur een mail naar: Peter Becker, programmamanager Haagse Hogeschool: p.g.becker@hhs.nl


Gerelateerde berichten