Congres Lezen Centraal (5 april)

Op woensdag 5 april 2023 vindt in het Beatrixtheater in Utrecht het jaarlijkse congres Lezen Centraal van Stichting Lezen plaats. Het thema van deze editie is: Lang zullen ze lezen! Leesbevordering toen, nu en in de toekomst. Een feestelijke titel omdat Stichting Lezen 35 jaar bestaat.

Het jubileum is een goede reden om de balans op te maken van meer dan drie decennia leesbevordering. Welke ontwikkeling hebben we gezien in het leesgedrag, de leesmotivatie en de leesvaardigheid van kinderen en jongeren? Hoe hebben ouders en professionals zich ingezet om kinderen te laten opgroeien tot lezer? Naast een korte terugblik en een overzicht van de stand van zaken, is Lezen Centraal vooral gericht op de toekomst. Het doel is weliswaar al 35 jaar hetzelfde, de opgave daarentegen verandert voortdurend. Daarom gaan we in op veranderingen in het basis- en voortgezet onderwijs en in de kinderopvang, zoals de bijstelling van de kerndoelen en eindtermen en de toegenomen aandacht voor basisvaardigheden. Ook de betekenis van onderzoek voor de leesbevordering komt aan bod. Tot slot bespreken we hoe we leesbevordering toekomstbestendig kunnen maken. Hoe zorgen we er samen met kinderen en jongeren, ouders, docenten, pm-ers, bibliotheken en alle anderen die nodig zijn voor dat in 2038 – als Stichting Lezen 50 jaar bestaat- iedereen toegang heeft tot mooie verhalen en voldoende leesvaardig is om er van te kunnen genieten?

Wat staat er op het programma?
Keynotesprekers in de ochtend zijn:
Gert Biesta, professor of educational theory and pedagogy, Universiteit van Edinburgh
Roel van Steensel, hoogleraar Leesgedrag aan de Vrije Universiteit Amsterdam
Eliane Segers, hoogleraar Leren & Technologie aan de Radboud Universiteit en wetenschappelijk directeur van het Expertisecentrum Nederlands
Anne-Christien Tammes, curriculumontwikkelaar en taalexpert in het primair onderwijs en lid van het programmateam Basisvaardigheden bij SLO.
In de middag kun je kiezen uit een keur van deelsessies over uiteenlopende thema’s.

Het programma vind je HIER.
Inschrijven kan HIER.

Gerelateerde berichten