Inhoud aankomende editie (4-2023) van Bibliotheekblad

Rond 28 april valt Bibliotheekblad nr 4 bij de abonnees op de mat. In dit nummer besteden we aandacht aan de onderstaande onderwerpen. Nog geen abonnement? Surf snel naar: https://bibliotheekblad.nl/abonneren/

Collega
‘Het draait niet om geld alléén’, haast Roeland van der Hoorn zich te zeggen, zodra hij begint te vertellen wat de baan die hij sinds drie jaar heeft – fondsenwerver bij Bibliotheek Rijn en Venen – inhoudt.
Fondsenwerving
Om bibliotheken te helpen, zet Probiblio de dienst Fondsenwerving op. Welke ondersteuning wensen bibliotheken bij fondsenwerving en wat gaat Probiblio zoal bieden?

Agressiebeheersing
Geëmotioneerde of zelfs woedende klanten die aan de balie komen met een klacht. Een training mentale en fysieke weerbaarheid kan handvatten en houvast bieden.

Pluscollecties
Na een lange geschiedenis kwam begin dit jaar dan toch echt een einde aan de Stichting Kennisplatform Pluscollecties. Wat heeft dit gremium al die decennia voor het Nederlandse bibliotheekwerk betekend?

Laaggeletterdheid in beeld gebracht
De provinciale ondersteuningsinstellingen Cubiss en Rijnbrink hebben in samenwerking met de bibliotheken in de Gelderse Vallei de analysetool van Whize uitgebreid met het profiel NT1 Taalgroeiers.

Filosofie in de bibliotheek
Wat is nu eigenlijk filosofie? En waarom zou je dat doen in een bibliotheek? De bibliotheek Eindhoven is een mooi praktijkvoorbeeld van waar filosofie al een onderdeel is van het aanbod.

Ontdek je BIEB special
Probiblio heeft, in samenwerking met het weekblad Kidsweek, de Bibliotheek AanZet en Westfriese Bibliotheken, de ‘Ontdek je BIEB special’ ontwikkeld.

Samenwerking met leesbevorderingspartners
We lichten in dit artikel één voorbeeld uit: Stadkamer Zwolle, waar recentelijk verregaande afspraken zijn gemaakt met lokale leesbevorderingspartners.

Bijzondere bibliotheken
Varenden moeten aan boord goede boeken kunnen lezen om iets te doen te hebben en ‘hun geest te verheffen’. Tegenwoordig kunnen varenden een ‘Binnenvaart-abonnement’ krijgen bij de Bibliotheek Rotterdam.

De Huiskamer van Heteren
De bibliotheeklocatie in Heteren is letterlijk 500 meter verplaatst. Maar de sfeer op de nieuwe plek, waar samengewerkt wordt met andere organisaties, is een wereld van verschil.

Ingezonden brief
Judith van Loon, wethouder Alphen-Chaam reageert op het artikel over Stichting Vrijwilligersbibliotheek Alphen-Chaam in de februari-editie.

Digitale literatuur
Wat betreft de collectie en presentatie daarvan roept digitale literatuur allerlei vragen op. Hoe ziet een bibliotheek met een toenemende digitale collectie en teruglopende fysieke collectie er straks uit?

Topstukken
In deze aflevering van ‘Topstukken uit de KB’ een in Nederland gemaakt kunstenaarsboek door een Britse kunstenares, Siân Bowen: Descriptions True and Perfect.

Studiereis naar Storyhouse Chester
Op 15 februari vertrok een groep bibliotheekmedewerkers naar Chester om het Storyhouse te bekijken en ervaringen en ideeën uit te wisselen met collega’s in het Verenigd Koninkrijk.

Onderzoek
Sinds de start van het programma Digitale inclusie worden data verzameld over het aanbod, de opbrengsten en de doelgroep van de Informatiepunten Digitale Overheid (IDO’s).

Management
Op 5 mei neemt Mieke van Dijk afscheid als directeur-bestuurder van de Bibliotheek Veenendaal. Het grootste deel van haar leven bracht ze door in de bibliotheek, waar ze al snel opklom tot een managementfunctie.

Column
Rianne van Melik en Jamea Kofi van de Radboud Universiteit doen onderzoek naar openbare bibliotheken als sociale infrastructuur. In deze column bespreken ze om beurten hun belangrijkste bevindingen.


Gerelateerde berichten