Innovatiesubsidie KB voor vijf projecten

De Koninklijke Bibliotheek (KB) heeft de namen van vijf projecten bekendgemaakt die subsidie zullen ontvangen in het kader van de Tijdelijke subsidieregels Innovatiegelden. Er waren dit jaar 31 aanvragen voor de innovatiesubsidie bij de KB ingediend.

De Innovatieraad, die de KB jaarlijks adviseert aangaande het toekennen van de beschikbare innovatiegelden, heeft dit jaar positief geadviseerd over vijf projecten. De KB heeft dit advies overgenomen. Met deze vijf projecten is het jaarlijks beschikbare bedrag van 200.000 euro volledig ingezet.

De vijf projecten (pdf) die een innovatiesubsidie ontvangen zijn:

 1. Bibliotheek Midden-Brabant: Diglit, een nieuw tijdperk voor lezers
  Het project behelst een verkenning naar de mogelijkheden van digitale literatuur voor bibliotheken. Het project bestaat uit drie onderdelen: 1) Laagdrempelige programmering in de bibliotheek, waar het publiek kennis kan maken met digitale literatuur; 2) Tilburg University ontwikkelt een lesprogramma voor het vo over digitale literatuur dat optimaal aansluit bij de belevingswereld van jongeren; 3) Er komt een toolkit voor overdracht aan alle bibliotheken.
 2. ZB| Planbureau en bibliotheek van Zeeland: Interactieve virtuele meet-ups
  ZB| Planbureau en bibliotheek van Zeeland organiseert al zes jaar de VPRO Tegenlicht Meet Up Zeeland. In 2019 startte ZB een juniorversie voor de bovenbouw basisschool onder de noemer Klokhuis Meet Up. Nu wil ZB samen met partners een virtuele meet-up ontwikkelen en organiseren voor de bovenbouw vo. Leerlingen kunnen via een link klassikaal of thuis rechtstreeks een meet-up bijwonen over een interessant en actueel maatschappelijk thema. De overstap maken naar een interactieve en virtuele versie en het overdraagbaar maken daarvan staat in dit project centraal.
 3. Bibliotheek AanZet: Online marktplaats Leven Lang Leren
  Kern van het project is om de zelfredzaamheid van inwoners te vergroten, doordat zij in de bibliotheek zelf activiteiten organiseren voor een leven lang leren. Bibliotheek AanZet werkt toe naar een schaalbaar webbased online marktplaats waarop gebruikers in de rol van producenten een activiteit in de bibliotheek (workshop, lezing, meeting, reeks) kunnen indienen en waar andere gebruikers zich als consumenten kunnen aanmelden. Bij de ontwikkeling van de marktplaats is het gedachtegoed OF/BY/FOR/ALL leidend. Het platform wordt ontwikkeld op een schaalbare, interconnectieve infrastructuur, waarop de website van de Bibliotheek AanZet is gebouwd. Deze infrastructuur staat open voor andere openbare bibliotheken.
 4. Bibliotheek Venlo: Ontwikkeling oudertool voor PLEK 3
  PLEK 3 is de plek waar kinderen die net iets extra’s nodig hebben op het gebied van taal en algemene ontwikkeling zich na schooltijd verder kunnen ontwikkelen. Ouders worden hier zeer nauw bij betrokken. In het project wordt een oudertool ontwikkeld met een aantal activiteiten daar omheen. Bijvoorbeeld het verzorgen van lessen aan ouders, digitaal contact houden met ouders, een bijeenkomst organiseren voor ouders over de ontwikkeling van hun kind.
 5. Bibliotheek Hengelo: De agenda van de stad
  Door structurele samenwerking tussen de bibliotheek, journalistiek en burger geven partners invulling aan de agenda van de stad: lokale en actuele kwesties krijgen een podium in de bibliotheek, zowel offline als online. Naast het creëren van nieuwe kennis en het ontwikkelen van nieuwe formats voor programmering, werken partners aan een toegankelijke lokale informatiestructuur die bijdraagt aan opinievorming rond complexe vraagstukken. Het project richt zich op de versterking tussen offline en online activiteiten. Expertise en infrastructuur van de journalistiek worden ingezet en gecombineerd met de fysieke expertise van de bibliotheek. Beoogde resultaten zijn: actuele en lokale programmering in zowel Hengelo als Enschede rondom de agenda van de stad gericht op verhoogde burgerbetrokkenheid; burgers kunnen een gefundeerde mening vormen rondom lokale vraagstukken; burgers komen in contact met burgers buiten hun eigen ‘bubbel’; burgers weten de bibliotheken te vinden doordat die zichtbaar zijn op plekken waar ze voorheen niet zichtbaar waren; burgers voelen zich mede betrokken bij lokale vraagstukken.

Het project van bibliotheek Venlo wordt binnen een jaar afgerond, de rest heeft een looptijd van twee jaar.

Zoals gebruikelijk is het de bedoeling dat de gehonoreerde projecten worden gepresenteerd tijdens een Innovatiedag. De Innovatieraad beraadt zich nog over de opzet van deze dag komend voorjaar. Afhankelijk van de situatie rondom het coronavirus zal dit een fysieke, hybride of digitale vorm krijgen.

De KB stelt voor 2019 tot met 2022 jaarlijks 200.000 euro innovatiesubsidie beschikbaar voor innovatieve projecten binnen het netwerk van openbare bibliotheken. De gelden zijn bedoeld om de innovatie in het netwerk te bevorderen en te versterken.

Geef een reactie
Gerelateerde berichten