Inzichten voor meer digitale inclusie in de gemeenten

(Video onder bericht)

De afgelopen twee jaar zijn in Noord- en Zuid-Holland bij alle bibliotheken Informatiepunten Digitale Overheid (IDO’s) ingericht. Op verzoek van de provincies Noord- en Zuid-Holland organiseerde Probiblio drie ontmoetingen tussen bibliotheken, gemeenten en (ervarings)deskundigen over de samenwerking rond digitale inclusie.

Sinds drie jaar brengt Probiblio gemeenten en bibliotheken samen op een voor beide partijen actueel onderwerp om zo de samenwerkingsverbanden te verstevigen. In eerste instantie alleen in de provincie Zuid-Holland, sinds dit jaar ook in de provincie Noord-Holland. De regionale netwerkbijeenkomsten vonden plaats in de OBA op 24 juni en op 8 september in CulturA&Zo, Nootdorp. Op 24 november was er een online vervolg met verdieping op het thema.

Samen werken rond digitale inclusie
In 2022 is gekozen voor het thema ‘Samen werken aan digitale inclusie met het Informatiepunt Digitale Overheid’ gekozen. De IDO dienstverlening past bij de bibliotheek als een betrouwbare, onafhankelijke en laagdrempelige plek voor informatie. Tegelijkertijd begeeft de bibliotheek zich met het uitvoeren van deze dienst dicht bij de taken van de overheid. Drie vragen stonden tijdens de bijeenkomsten centraal: Hoe kunnen bibliotheek en gemeente het beste samenwerken om digitale inclusie te bevorderen van hen die dit het hardst nodig hebben? Wat zijn de meest urgente doelgroepen en hoe bereik je deze? Hoe zorg je voor de continuïteit van de informatiepunten?

Aan het woord kwamen verschillende partijen die van waarde zijn in het debat over digitale inclusie in de gemeente. Een onderzoeker van UMC presenteerde haar onderzoek naar digitale ongelijkheid en de oplossingen die ze bedenkt samen met burgers die leven in kwetsbare omstandigheden, vrijwilligers, professionals en beleidsmakers. Gebruikers kwamen aan het woord over de meerwaarde die de IDO-dienstverlening voor hen heeft. Bibliotheekmedewerkers deelden waar zij in het werk in het Informatiepunt tegenaan lopen. Er was ook veel ruimte voor interactie tussen de bibliotheekmedewerkers, directeuren en IDO-specialisten, en gemeentepartners, wethouders en beleidsambtenaren, in de zaal.

Reacties van deelnemers: “Waardevolle bijeenkomst, goed vanuit verschillende perspectieven belicht en verdeling van aanwezigen. Zowel gemeenten als bibliotheken en gebruikers in het debat.” “Mooie start voor het gesprek met elkaar.” “Informatief, grappig en leerzaam.”

Beide gedeputeerden benadrukten het belang van het IDO, een plek waar mensen stap voor stap worden geholpen. Frederik Zevenbergen (Gedeputeerde van de Provincie Zuid-Holland) constateerde dat de overheid het zichzelf ‘een beetje’ moeilijk heeft gemaakt door alles te digitaliseren: “Je merkt dat er een groep mensen is die de boot aan het missen is.”
Rosan Kocken (Gedeputeerde van de Provincie Noord-Holland): “Als je niet weet waar je moet beginnen, is beginnen ook heel lastig. Als je bij de hand genomen wordt, kun je het na verloop van tijd misschien wel zelf.”
Frans Bergfeld (directeur-bestuurder Probiblio): “Wat mij vooral opviel is dat iedereen heel erg betrokken is bij het IDO. En wat ik het leukste vond van de bijeenkomst in de OBA, was de deelname van twee gebruikers van het IDO. Het werkt altijd beter als gebruikers zelf wijzen op de waarde van het IDO.”

Livestreams en meer informatie
De livestream, verslagen, video’s van IDO-gebruikers en bibliotheken, en de presentaties zijn HIER terug te vinden.
Voor vragen kun je contact opnemen met projectleider Netwerkcommunicatie Michelle Rijbroek via mrijbroek@probiblio.nl of 06 301 55 570.

Gerelateerde berichten