Jeugdbibliotheek.nl vernieuwd

Foto: Josh Applegate / Unsplash

Op 22 april 2021 wordt jeugdbibliotheek.nl vernieuwd. Op de vernieuwde website ligt de focus volledig op (digitaal) lezen en is er meer aandacht voor inspiratie door leeftijdsgenoten en influencers. De indeling van de site is ook anders. Er zijn 3 leeftijdsgroepen waar de bezoeker uit kan kiezen: 0-6 jaar, 6-12 jaar en 12-18 jaar.

De vernieuwing van de website is nodig vanwege de zorgwekkende trend dat kinderen en jongeren steeds minder lezen. Om deze ontlezing beter tegen te gaan willen we meer de focus leggen op het aanbod van (digitale) boeken in onze dienstverlening. Uit gebruikersonderzoek en data van de bestaande website blijkt namelijk dat de bezoeker door de veelheid van content zijn/haar weg naar (digitaal) lezen niet optimaal weet te vinden.

Als straks de focus volledig op (digitaal) lezen ligt, wordt voor de bezoeker veel duidelijker wat hij/zij op jeugdbibliotheek.nl kan verwachten. Hij/zij vindt er dan o.a. peer-to-peer inspiratie, de favoriete boeken van influencers en antwoord op veelgestelde leesvragen. Ook is er speciale aandacht voor de doelgroepen uit het bibliotheekconvenant, met voorleesfilmpjes (goed voor de taalontwikkeling), Lezen voor de lijst en informatie over dyslexie.

De vernieuwingen op jeugdbibliotheek.nl zijn voortgekomen uit de analyse van data en feedback uit onderzoeken onder de doelgroep. Uiteraard wordt de vernieuwde website straks ook getoetst bij kinderen en jongeren en aangepast waar nodig.

Aanpassingen blueprintpagina’s

De blueprintpagina’s Jeugd die lokale bibliotheken op hun website kunnen zetten veranderen ook. In overleg met de lokale bibliotheken uit het ‘Haal meer uit de WaaS’-project is ook hier de indeling van 5 naar 3 leeftijdsgroepen gegaan. De grootste verbetering van deze nieuwe pagina’s is dat de bezoeker voortaan binnen de website van de lokale Bibliotheek blijft voor alles omtrent de fysieke collectie. Voor de digitale content wordt de bezoeker naar jeugdbibliotheek.nl verwezen.

Er komt een redactie van jeugdspecialisten uit verschillende lokale bibliotheken die in samenspraak met de landelijke redactie een deel van de blueprintpagina’s gaat onderhouden. Ben of ken jij een specialist jeugd die hieraan mee wil werken? Bekijk hier de uitgebreide taakomschrijving.

De nieuwe blueprintpagina’s komen tegelijk met de vernieuwde website beschikbaar. De huidige blueprintpagina’s blijven nog tot 1 juni beschikbaar. Hoe je straks de nieuwe pagina’s op je site kunt zetten en wat er verder verandert, lees je vanaf begin april op MetdeKB (inlog vereist, alleen voor bibliotheek- en POI-medewerkers).

De belangrijkste punten op een rij:

  • Vanaf 22 april vernieuwde website en blueprintpagina’s
  • Volledige focus op (digitaal) lezen
  • Drie doelgroepen (0-6 jaar, 6-12 jaar en 12-18 jaar)
  • Meer inspiratie, van leeftijdgenoten en andere influencers
  • Nieuwe blueprintpagina’s met meer lokale pagina’s.

Heb je nu al vragen? Stuur dan een mail naar lieke.hoefs@kb.nl.

Geef een reactie
Gerelateerde berichten