Politieke partijen op de bres voor digitale vaardigheden van vier miljoen Nederlanders

Foto: Marcel Krijgsman

Onder politieke partijen is brede steun voor de rol van bibliotheken en (digi)Taalhuizen in het verkleinen van de digitale kloof in Nederland. Zij vinden dat er voor iedereen dichtbij een plek moet zijn waar je kunt werken aan basis- en digitale vaardigheden. Dat bleek uit de online bijeenkomst ‘Klik & Tik met de politiek’ die georganiseerd werd door de KB, de nationale bibliotheek en Stichting Lezen en Schrijven.

Tijdens de les leerde een vaste groep digitale vaardigheidscursisten van de bibliotheek Katwijk werken met programma’s als de Stemwijzer en het Kieskompas. Om kandidaat-Kamerleden een inkijkje te geven in een dergelijke bibliotheekles, namen ditmaal ook Lucille Werner (CDA), Zohair El Yassini (VVD), Nicole Temmink (SP), Marieke Koekkoek (Volt), Wouter van den Berg (SGP), April Ranshuijsen (GroenLinks), Leonie Gerritsen (PvdD), Salima Belhaj (D66) en Habtamu de Hoop (PvdA) deel.

Schaamte
CDA-kandidaat-Kamerlid Lucille Werner: ‘Dat getal van 4 miljoen is enorm. We moeten ook niet vergeten dat schaamte bij deze groep vaak een groot probleem vormt. We zullen een enorme bijdrage moeten leveren om hen actief bij het oplossen hiervan te betrekken.’ Voor de PvdA was het ook helder: ‘We moeten ervoor blijven zorgen dat het voor iedereen mogelijk is om in de buurt dit soort cursussen te volgen’, aldus Habtamu de Hoop (PvdA). Ook de VVD ziet een belangrijke rol voor bibliotheken. ‘Scholing is belangrijk. Het lijkt me dan ook logisch dat we bibliotheken gaan inzetten om sterker uit de crisis te komen,’ aldus Zohair El Yassini (VVD).

De KB en Stichting Lezen en Schrijven organiseerden de online les om aandacht te vragen voor het belang van cursussen en ondersteuning voor laag digitaal vaardigen. Ons land kent op dit moment zo’n vier miljoen mensen die over onvoldoende vaardigheden beschikken om mee te komen in de steeds sneller digitaliserende samenleving.

Grote zorgen
Digitale vaardigheden behoren tot de zogenaamde basisvaardigheden van mensen. Bibliotheken zetten stevig in op de verbetering van deze basisvaardigheden, onder meer door middel van (digi)Taalhuizen waar mensen terecht kunnen voor cursussen taal, rekenen en digitale vaardigheden. In 94% van de bibliotheken is zo’n (digi)Taalhuis gevestigd, waar jaarlijks ongeveer 60.000 mensen cursussen volgen om hun basisvaardigheden te vergroten. Dienstverlening als deze staat echter onder druk.

Om ervoor te zorgen dat taal- en digivaardigheidcursussen van bibliotheken in de toekomst voor een ieder toegankelijk blijven, pleiten de KB en Stichting Lezen en Schrijven er aan de vooravond van de nieuwe kabinetsperiode voor dat deze diensten in elke gemeente worden geborgd. Directeur Lily Knibbeler van de KB: ‘In iedere plaats is een bibliotheek met (digi)Taalhuis nodig, want iedereen moet kunnen meedoen.’ Geke van Velzen, directeur-bestuurder van Stichting Lezen en Schrijven: ‘Dit soort diensten staat financieel onder druk, terwijl het zo belangrijk dat deze structuur er is. Digitale vaardigheden zijn basisvaardigheden en onmisbaar in onze maatschappij.’

Geef een reactie
Gerelateerde berichten