KNVI Victorine van Schaickfonds initiatiefprijs naar ‘Plek3’ Bibliotheek Venlo

(Video onder bericht)

Jaarlijks onderscheidt het Victorine van Schaickfonds publicaties, initiatieven en scripties op het gebied van het bibliotheek- en informatieterrein. Dit jaar waren er dertien inzendingen die mee hebben gedongen naar één van de ‘Victorines’ 2021 en worden er twee prijzen uitgereikt.

De inititiatiefprijs van 2000 euro gaat naar het team van “PLEK3”, Bibliotheek Venlo
De jury is onder de indruk van de wijze waarop met PLEK 3 op een innovatieve wijze de maatschappelijke rol van de openbare bibliotheek wordt neergezet. De droom van bibliotheek Venlo dat alle kinderen van 0 tot 18 jaar in Venlo en toegang hebben tot rijke informatie en in het bijzonder ook kwetsbare groepen betrokken worden is een inspirerend voorbeeld voor de bibliotheekbranche in de meest brede zin. De relatie met het onderwijs als onderdeel van de Gelijke Kansen-agenda van het ministerie OCenW verankert het initiatief stevig in het educatieve veld. Het initiatief laat zien hoe de aanpak van verschillende vaardigheden kans biedt om ook op langere termijn achterstanden op jonge leeftijd te voorkomen en de kansenongelijkheid onder kinderen tegen te gaan. De jury hoopt met de toekenning van deze prijs de bekendheid van PLEK3 te vergroten en daarmee de kans om het concept in meer vestigingen van openbare bibliotheken te realiseren en te vergroten.

Kinderen ontwikkelen taal en leren hoe ze hun talenten zo goed mogelijk kunnen inzetten. Dat doen ze op PLEK 1 (de sociale omgeving van thuis), op PLEK 2 (de sociale omgeving van school) en op PLEK 3 (een derde sociale omgeving die losstaat van thuis en school). De Bibliotheek is een belangrijk voorbeeld van zo’n derde plek, waar je spelenderwijs en ontdekkend leert, creativiteit kunt ontwikkelen, gestimuleerd en geïnspireerd wordt en van en met elkaar leert.

Met PLEK 3 werkt de Bibliotheek Venlo aan haar droom dat alle kinderen in de gemeente Venlo van 0 tot 18 jaar toegang hebben tot rijke informatie, ongeacht de betrokkenheid van ouders en opvoeders. We creëren een derde plek voor kinderen die een taalimpuls en/of een impuls met betrekking tot de algemene ontwikkeling kunnen gebruiken. Tegelijkertijd creëren we draagvlak bij de ouders en stimuleren we hun betrokkenheid. PLEK 3 is in 2020 gestart als een pilot, waarbij naast een aansprekend en doordacht onderwijsprogramma een goed netwerk prioriteit heeft. Partner in deze pilot is de KB, met subsidie van het VSB fonds en provincie Limburg.

Bibliotheekblad schreef eerder over PLEK 3. Dat artikel kunt u onder dit nieuwsbericht downloaden.

Scriptieprijs naar Laurie Bastemeijer
De scriptieprijs van 1500 euro gaat naar Laurie Bastemeijer, Required Listening: The effects of using audio- and karaoke books in fiction education at Dutch vmbo schools (opleiding Book and Digital Media Studies, Faculteit Geesteswetenschappen, Universiteit Leiden)

In deze scriptie worden de effecten van luisteren naar luisterboeken en lezen van papier vergeleken, specifiek binnen de context van het fictieonderwijs op het vmbo. Uit onderzoek blijkt dat leesvaardigheid en leesmotivatie bij vmbo-leerlingen vaak lager zijn dan gemiddeld. De jury is daarom van mening dat de maatschappelijke relevantie van de scriptie bijzonder groot is.

De studie heeft daarnaast ook wetenschappelijke relevantie. Het is belangrijk om te weten of audioboeken leerlingen kunnen stimuleren en ondersteunen, maar ook goed om de valkuilen van audiolezen te leren kennen. De scriptie onderzoekt de (bedoelde en onbedoelde) effecten van het luisteren van audioboeken in plaats van het lezen van papier op het lerend vermogen van de doelgroep in, onder andere, de cognitieve, ergonomische en emotionele dimensie. Hiermee is in kaart gebracht voor welke doeleinden audioboeken wel en niet ingezet kunnen worden bij het lezen op school. Ook het vervolgonderzoek op dit gebied dat Laurie Bastemeijer bepleit, juicht de jury zeer toe. Vooral “dual channel reading” – het gelijktijdig lezen van en luisteren naar een tekst zoals bij zgn. ‘karaoke-boeken’ – is een vorm van lezen die nog relatief onbekend is, maar veelbelovend lijkt voor zwakkere lezers.

Publicatieprijs 2500 euro
De prijs voor de beste publicatie op het vakgebied wordt dit jaar niet uitgereikt.

Prijsuitreiking
De prijzen zullen aan de winnaars worden overhandigd tijdens het KNVI event The ultimate KNVI Get Connected! op 23 november a.s. te Utrecht.

Geef een reactie
Gerelateerde berichten