Jubilerend NBD Biblion trakteert

In november 2020 bestaat NBD Biblion vijftig jaar. De stichting zal daarom gedurende het hele jaar diverse activiteiten organiseren voor klanten. In juni wordt afgetrapt met een actie waarbij bibliotheken voor ieder vijfde boek dat zij in 2019 bij NBD Biblion bestelden € 0,50 terugontvangen.De Stichting Nederlandse Bibliotheek Dienst (NBD) werd op 9 november 1970 opgericht met als doel het centraal aanschaffen, binden, catalogiseren en gereedmaken van boeken voor openbare bibliotheken. In 2003 fuseerde NBD met Biblion om zo samen meer te bereiken op het gebied van innovatie, marktverbreding, kostenreductie en verbeterde dienstverlening.

Nina Nannini, Algemeen Directeur van NBD Biblion: ‘In de afgelopen 50 jaar heeft NBD Biblion zich ontwikkeld tot een unieke organisatie: dé servicepartner voor bibliotheken in Nederland. De bibliotheekbranche is continu in beweging en wij veranderen mee. Bij aanvang leverden we 400.000 boeken per jaar, en na een piek van 3 miljoen boeken per jaar lukt het ons al een paar jaren dit op 2 miljoen boeken te houden. NBD Biblion vertegenwoordigt 50 jaar kennis van bibliotheken en daar zijn we trots op. Als Stichting ontwikkelen we samen met de bibliotheken prachtige producten en diensten waarbij innovatie en duurzaamheid voorop staat, en daar gaan we mee door: samen met bibliotheken en andere partners in de branche.’

NBD Biblion wil dit jaar op verschillende manieren stilstaan bij haar vijftigjarig bestaan, om te beginnen met een actie in juni waarbij bibliotheken voor ieder vijfde boek dat zij in 2019 bij NBD Biblion bestelden € 0,50 terugontvangen, als dank voor de trouwe klandizie.

Nina Nannini in een persbericht: ‘Wij weten dat het jaar 2020 voor iedereen anders is gelopen dan gedacht. De deuren van de bibliotheken zijn noodgedwongen een paar maanden gesloten geweest en dat heeft een enorme impact gehad. Ik ben dan ook enorm blij dat de deuren inmiddels weer open staan en ik hoop dat dit cadeau voor een extra steuntje in de rug zorgt.’ 
Op 3 november, in de oprichtingsmaand, zal er voor vertegenwoordigers van (school)bibliotheken, uitgeverijen en organisaties die zich bezighouden met leesbevordering een congres georganiseerd worden waarin de toekomst van de bibliotheek centraal staat.

Geef een reactie
Gerelateerde berichten