Start onderzoek naar de waarde van de bibliotheek

Foto: Shutterstock

(Video onder bericht)

Op initiatief van het Wise Directeurenoverleg (WDO) wordt een onderzoek gestart voor alle Nederlandse openbare bibliotheken om hen te ondersteunen bij het inzichtelijk maken van hun culturele, maatschappelijke en educatieve waarde voor subsidieverstrekkers en gebruikers. Dit onderzoeksinitiatief is omarmd door BiSC, Cubiss, Probiblio, NBD Biblion en OCLC. Zij zullen samen de financiering van het onderzoek voor hun rekening nemen.

Achtergrond van het onderzoek
De openbare bibliotheek is tegenwoordig meer een centrum voor een leven lang leren dan een huis vol boeken. Het blijft soms lastig om deze maatschappelijk-educatieve rol zichtbaar te maken voor subsidiegevers en samenwerkingspartners. Want hoe breng je de maatschappelijke relevantie, de impact, het effect en de publieke waarde van deze diensten goed over het voetlicht? Wat de bibliotheken nodig hebben is een gemeenschappelijk vocabulaire over de publieke waarde van de bibliotheek en voorbeelden om die waarde met cijfers en argumenten te onderbouwen.

Doel van het onderzoek
Het uitgangspunt is dat bibliotheken een publieke voorziening zijn en dat financiering vanuit de overheden beter verankerd zou moeten worden. Het onderzoek wordt uitgevoerd door Frank Huysmans van onderzoeksbureau WareKennis, in lijn met de uitgangspunten van de landelijke netwerkagenda. Het oorspronkelijke idee kwam van Peter van Eijk (van BiSC Utrecht) die het thema met OCLC Research en de leden van het WDO heeft verkend en voorbereid.
Specifiek willen de samenwerkingspartners bibliotheekdirecteuren met dit onderzoek een praktische handreiking bieden die ze kunnen hanteren in de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2022 en de daaropvolgende coalitievorming. Het rapport zal daarom met name gericht zijn op de onderbouwing van de maatschappelijk-educatieve bibliotheek voor beleidsmakers en uitvoerders, maar kan ook gebruikt worden in het gesprek met andere stakeholders.

Oplevering
Het onderzoek wordt eind januari 2022 opgeleverd. Het wordt openbaar gepubliceerd, om het beschikbaar te maken voor alle Nederlandse openbare bibliotheken. Aansluitend organiseren de samenwerkende partijen een webinar waarin de uitkomsten van dit onderzoek worden samengevat.

Extra informatie
Prof. dr. Frank Huysmans is bijzonder hoogleraar Information Society aan de Universiteit van Amsterdam en zelfstandig onderzoeker en adviseur (WareKennis, Den Haag). Wie meer wil weten over Frank Huysmans of het onderzoek, kan ook de sessie van Frank Huysmans tijdens de afgelopen Contactdag(en) terugkijken, het interview in Informatie voor het bibliotheeknetwerk teruglezen, of zijn columns in IP erop naslaan.

De waarde van de openbare bibliotheek – Meer publieke waarde creëren door impact assessment – OCLC EMEA

Geef een reactie
Gerelateerde berichten