Kabinet komt met extra steunpakket voor culturele sector

Het kabinet trekt bovenop de algemene steunmaatregelen nog eens 482 miljoen euro extra uit voor kunst en cultuur. Dit tweede steunpakket komt bij het extra bedrag van 300 miljoen euro dat het kabinet in april reeds vrijmaakte voor de cultuursector om de gevolgen van de coronacrisis op te vangen. Verantwoordelijk minister Ingrid van Engelshoven van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap schrijft op 28 augustus in een brief aan de Tweede Kamer (pdf) dat de culturele en creatieve sector nog steeds bovengemiddeld wordt geraakt door de coronacrisis, maar de regering wil voorkomen dat er grote gaten vallen in de sector. Het kabinet heeft daarom besloten tot het aanvullende steunpakket van 482 miljoen euro voor de culturele en creatieve sector, die ook een beroep kan doen op de algemene steunmaatregelen, zodat er naar verwachting daarmee in het totaal ruim 700 miljoen beschikbaar is voor cultuur. 
Het extra steunpakket is mede bedoeld om ervoor te zorgen dat culturele instellingen kunnen investeren in innovatie en in een transitie waarmee ze in kunnen spelen op de door corona veranderde situatie. ‘Het ziet ernaar uit dat het coronavirus voorlopig niet bedwongen is. Dit betekent dat de culturele en creatieve sector zich voor langere tijd zal moeten aanpassen aan de beperkingen die dit met zich meebrengt. Dat vraagt innovatie en een nieuwe manier van publieksbereik. Het vraagt ook zoeken naar een nieuw evenwicht tussen kosten en inkomsten. Geen volle, kolkende zalen en blockbusters, maar kleinschaliger, intieme cultuurbeleving dicht bij huis. Meer digitaal, al dan niet in combinatie met een live-beleving. Het steunpakket is bedoeld om deze transitie te ondersteunen, aldus het kabinet.

Minister Van Engelshoven stelt bij wijze van toelichting: ‘De culturele en creatieve sector is juist in deze crisistijd onmisbaar. Een sector die het leven mooier maakt, mensen verbindt en verrast en die aan heel veel mensen werkgelegenheid en inkomen biedt. Creativiteit is nodig om een uitweg te vinden uit de beperkingen die we onszelf moeten opleggen. Dat zie je ook aan de vele initiatieven die zijn ontstaan om voorstellingen, exposities en allerlei andere creatieve ideeën voor publiek mogelijk te maken op anderhalve meter. Ik heb daar grote waardering voor. Maar we zijn er helaas nog niet, daarom is deze steun ook zo belangrijk.’

Het grootste deel van het steunpakket (200 miljoen euro) is bedoeld voor een vervolg van het eerdere steunpakket cultuur tot 1 juli 2021. Deze middelen gaan naar culturele instellingen die van cruciaal belang zijn voor de landelijke infrastructuur, maar ook naar kunstenaars en creatieve professionals, bedoeld voor innovatie en transitie van werkwijzen en verdienvermogen.
Verder trekt het kabinet binnen het nieuwe steunpakket onder andere ook nog 160 miljoen euro uit voor gemeenten, voor de ondersteuning van de lokale en regionale culturele infrastructuur. Ook komt er via het gemeentefonds nog eens 60 miljoen euro beschikbaar voor de schade die gemeenten hebben opgelopen. 

Geef een reactie
Gerelateerde berichten