Karin Lodder nieuwe manager Bibliotheek van het Vredespaleis

Karin Lodder, nieuwe manager Peace Palace Library

Met ingang van 1 juni 2022 is Karin Lodder de nieuwe manager van de Bibliotheek van het Vredespaleis. De bibliotheek is gespecialiseerd in vakliteratuur over internationaal publiek- en privaatrecht, vergelijkend recht en jurisprudentie uit alle delen van de wereld. Sinds haar opening in 1913 is de bibliotheek van het Vredespaleis in de afgelopen eeuw uitgegroeid tot een van de meest prestigieuze bibliotheken op haar vakgebied en wordt door juristen, wetenschappers en studenten uit de hele wereld geraadpleegd.

Karin Lodder heeft rijke ervaring in het aansturen van bibliothecair medewerkers: de afgelopen 16 jaar vervulde zij verschillende management posities bij de KB, de nationale bibliotheek van Nederland. Daarvoor leidde zij het informatiecentrum van advocatenkantoor NautaDutilh. De overstap naar het Vredespaleis geeft haar de mogelijkheid om eindverantwoordelijkheid te dragen voor deze prominente bibliotheek op het gebied van internationaal recht.

De Bibliotheek van het Vredespaleis staat aan de vooravond van grote veranderingen. Als gevolg van een impuls in het subsidiebeleid van het ministerie van Buitenlandse Zaken zal naast de dienstverlening aan de hoven in het Vredespaleis de digitalisering van de bibliotheek versneld worden doorgevoerd. Karin Lodder neemt de vereiste expertise mee om deze omslag te maken, niet alleen op het gebied van technologie, maar ook met het oog op noodzakelijke veranderingen bij zowel de medewerkers als de manier van dienstverlening. De Carnegie Stichting, eigenaar en beheerder van het Vredespaleis, is daarom verheugd met haar benoeming.

Naast de digitalisering en interne vernieuwing zal de toekomstige focus ook liggen op verdere ondersteuning van de in het paleis gevestigde instellingen: het Internationaal Gerechtshof van de Verenigde Naties, het Permanent Hof van Arbitrage en de Haagse Academie voor Internationaal Recht. Voor diensten die de Bibliotheek van het Vredespaleis voor derden aanbiedt, bijvoorbeeld voor andere internationale tribunalen en organisaties, dient zij eigen inkomsten te verwerven aangezien deze niet onder de subsidie van het ministerie van Buitenlandse Zaken vallen. Naast de hoven en internationale organisaties vormen ook wetenschappers en studenten internationaal recht een belangrijke klantgroep van de bibliotheek. De unieke collectie van de bibliotheek wordt jaarlijks ook door deze groep veelvuldig geraadpleegd.

Jeroen Vervliet, bibliothecaris van het Vredespaleis, is vrijgespeeld om de relaties met beide hoven en de institutionele gebruikers verder te ontwikkelen. Door zijn jarenlange ervaring bij het Vredespaleis bezit hij zeer uitgebreide kennis van de collecties en de diensten.

Gerelateerde berichten