KB en TU Delft lanceren Future Libraries Lab

Vandaag is tijdens de Landelijke Innovatiedag door de Koninklijke Bibliotheek (KB) en de TU Delft het project Future Libraries Lab gelanceerd, in het kader waarvan ontwerpers en computerwetenschappers nadenken over de bibliotheek van de toekomst. Bedoeling van het project is om voor de bibliotheek de mogelijkheden van een digitaliserende samenleving te verkennen.

In het Future Libraries Lab gaan masterstudenten en onderzoekers van de faculteiten van Industrieel Ontwerpen (IO) en Elektrotechniek, Wiskunde en Informatica (EWI) van de TU Delft een concept bedenken voor de bibliotheek van de toekomst. Vragen die in het kader van het project aan de orde zullen komen, zijn onder andere: Welke nieuwe vormen van dienstverlening kunnen bibliotheken ontwikkelen? Hoe kunnen ze hun fysieke en digitale collecties op vernieuwende manieren blijven aanbieden? Welke rol kunnen innovatieve technologieën als artificiële intelligentie spelen bij het toegang bieden tot kennis?

De KB stelt in een persbericht over het project: ‘Voor de bibliotheek is het belangrijk om de mogelijkheden van een digitaliserende samenleving te verkennen. Dat vraagt om een multidisciplinaire aanpak: het bundelen van kennis op het gebied van bibliotheken en informatie, computerwetenschap en expertise in het ontwerpen van organisaties en hun dienstverlening. Voor zulke multidisciplinaire verkenningen heeft de TU Delft het concept Delft Design Labs geïnitieerd. Het Future Libraries Lab is daarvan de nieuwste toevoeging.’

Alessandro Bozzon, hoogleraar aan de faculteit IO, TU Delft, en directeur van het Future Libraries Lab, zegt over het project: ‘Digitalisering maakt nieuwe en gepersonaliseerde vormen om inhoud over te brengen mogelijk. Denk bijvoorbeeld aan luisterboeken, podcasts en virtual reality. In het Future Libraries Lab onderzoeken we de behoeften van bibliotheekbezoekers, zodat we nieuwe, informatieve interacties en ervaringen voor hen kunnen ontwerpen.’

De eerste twee projecten die in het kader van Future Libraries Lab zullen worden uitgevoerd, zijn ‘Parels van Drenthe’ en ‘Describing Images’. In ‘Parels van Drenthe’ wordt onderzocht hoe nieuwe technologieën als augmented reality ervoor kunnen zorgen dat Drenten een beter beeld krijgen van bijzondere historische verhalen en voorwerpen uit hun eigen provincie. In het kader van dit project, waarvoor de KB en TU Delft samenwerken met Biblionet Drenthe en DNK Assen, zullen inwoners van 12 Drentse plaatsen op zoek gaan naar een specifieke ‘parel’ uit hun culturele erfgoed. Rond deze ‘parels’ worden met innovatieve technologieën, zoals augmented reality, ervaringen ontworpen. De bedoeling is om deze ‘parels’ niet alleen online te presenteren maar ook lokaal en in publieke ruimtes zoals bibliotheken, waar activiteiten met betrekking tot de verhalen rond deze ‘parels’ worden georganiseerd. Het project is met name gericht op de oudere inwoners van Drenthe en op gezinnen met kinderen. ‘The aim of this project is to ideate and develop an overarching narrative or coherent experience around these pearls, with examples of what the role of the individual pearls in it could be and how they could be presented. The target group is primarily the inhabitants of Drenthe, especially elderly citizens and families with children,’ zo valt te lezen op de website van het project.

In het project ‘Describing Images’ wordt onderzocht hoe afbeeldingen in kranten, tijdschriften en boeken toegankelijk kunnen worden gemaakt voor mensen met een visuele beperking. Hierbij worden de mogelijkheden van beeldherkenning en crowd computing verkend en toegepast.

De TU Delft en de KB willen met het Future Libraries Lab bijdragen aan de innovatiekracht in de bibliotheeksector. Bibliotheken zijn uitgenodigd om aan te sluiten bij het Future Libraries Lab

Foto: Marcel Krijgsman i.o.v. Bibliotheek Gelderland Zuid

Geef een reactie
Gerelateerde berichten