Smart Humanity: technologie in dienst van de mensheid

Onlangs verscheen bij uitgeverij Nubiz het boek “Smart Humanity – de mens met 1-0 op voorsprong”. Dit boek gaat over de impact van technologie op de mens en de verantwoordelijkheid en inzichten die dat met zich meebrengt voor informatieprofessionals.

Dit boek is een initiatief van de KNVI, de Koninklijke Nederlandse Vereniging van Informatieprofessionals. Onder redactie van Wouter Bronsgeest en Sandra de Waart hebben bijna 40 informatieprofessionals, zowel practitioners als wetenschappers, bijgedragen aan de totstandkoming van dit boek (waaronder een interview met Jan Willem van Wessel, directielid van de KB).

Op het gebied van informatiemanagement, informatie-voorziening en informatietechnologie zijn talloze professionals werkzaam om de informatiebehoefte van werknemers en burgers in een data-intensieve maatschappij in goede banen te leiden. Binnen het vakgebied ontstaat een toenemend besef dat informatieprofessionals nadrukkelijk ook een verantwoordelijkheid hebben voor hun omgeving en voor de maatschappij. Dat de snelle technologische ontwikkelingen tevens aandacht vragen voor sociale en ethische aspecten.

Technologie is pas ‘smart’ als de mens er baat bij heeft. Rekening houden met de impact van nieuwe toepassingen en technologie is een essentieel onderwerp geworden. Halen we het beste uit onszelf en uit onze producten, diensten en uitvindingen ten gunste van de mensheid? Dat is Smart Humanity.

Dit boek bevat bijdragen van tientallen informatie-professionals, zowel practitioners als wetenschappers, die de wereld van mens en technologie vanuit hun eigen perspectief beschouwen. Vijf thema’s staan daarbij centraal: vakinhoudelijke ontwikkeling, de ontwerper en gebruiker, de positie van de burger, het omgaan met data en ethiek. Een veelzijdige bundel voor iedere informatieprofessional die wil bijblijven op zijn of haar vakgebied.

Titel: Smart Humanity, De mens met 1-0 op voorsprong
Auteurs: Wouter Bronsgeest, Sandra de Waart (red.)
Omvang: 272 pagina’s
Uitvoering: Paperback, 16 x 23 cm
ISBN 978 94 92790 32 3
Prijs € 24,99

Het boek is onder andere bij BOL te koop, of steun uw lokale boekhandel!
De uitzending van het Smart Humanity-congres 2020 is HIER terug te kijken.

Geef een reactie
Gerelateerde berichten