KB verwerft drie bijzondere middeleeuwse handschriften

Het komt niet vaak komt voor dat de KB in één keer drie nieuwe middeleeuwse handschriften rijker is! Een Gelders psalter met luxe decoratie (ca. 1420-1430), een Hollands boek met muziek en gebeden in het Latijn én in de volkstaal (15de eeuw), en een Limburgse verzamelbundel met teksten van en over kerkvader Augustinus (1459).

In het voorjaar van 2021 is de KB in één klap drie middeleeuwse handschriften rijker geworden: een Gelders psalter met luxe decoratie (ca. 1420-1430), een Hollands boek met muziek en gebeden in het Latijn én in de volkstaal (midden 15de eeuw), en een Limburgse verzamelbundel met teksten van en over kerkvader Augustinus (1464). Dit laatste handschrift is erg bijzonder.

Augustinus: nog steeds populair

Het werk van kerkvader Augustinus van Hippo (354-430) wordt nog steeds graag gelezen. De belangstelling is breed en internationaal. Wetenschappers produceren proefschriften over hem als vernieuwend theoloog en filosoof, en het grote publiek komt aan zijn trekken dankzij de ‘menselijke’ kant van de oude Noord-Afrikaanse kerkvorst. De losbandige levenswijze van de jonge Berber (zijn bisschopsstad Hippo ligt in wat nu Algerije heet) en diens bekering tot het christendom op latere leeftijd, door hemzelf beschreven in zijn Confessiones (‘Belijdenissen’), dragen wellicht bij aan zijn populariteit.

Eerste band nog intact

Augustinus eerste band

De nieuwe aanwinst van de KB dateert uit het eind van de middeleeuwen. Het is helemaal met de hand geschreven op zorgvuldig geprepareerd perkament en steekt nog in zijn eerste band. Dat een boek meer dan vijfhonderd jaar de gevaren van de tijd weet te trotseren, is op zich al bijzonder. De meeste boeken van zo lang geleden zijn verloren gegaan. Zijn zij wel bewaard gebleven, dan zijn zij bijna altijd herbonden. Nog opmerkelijker is dat het exacte jaar van vervaardiging bekend is. Middeleeuwse boeken zijn meestal niet expliciet gedateerd. Maar aan het eind van de laatste tekst in dit handschrift staat genoteerd dat die werd beëindigd anno Domini MO CCCCO LXIIIIO, dat is in het jaar des Heren 1464.

Balans, ware religie, geduld en boetedoening

In het boek staan vijf teksten in het Latijn. De eerste vier teksten behandelen elk een onderwerp: de eerste gaat over de balans tussen geestelijke en lichamelijke arbeid, de tweede over de ware religie, de derde over de deugd geduld, de vierde over boetedoening. De vijfde tekst is een bloemlezing van uitspraken uit het oeuvre van Augustinus – hoewel sommige teksten erin ten onrechte aan hem zijn toegeschreven.

Aangekocht met steun van de Vrienden

Het nieuwe KB-boek is aangekocht met steun van de Vereniging Vrienden van de KB. Deze vereniging helpt de KB met het verwerven van cultureel erfgoed. Kijk voor meer informatie op deze pagina over de Vrienden.

Geef een reactie
Gerelateerde berichten