Koning Willem Alexander in troonrede: bibliotheek belangrijke plek voor lezen, leren en ontmoeten

(Bron: VOB en Rijksoverheid / video onder bericht)

“Het kabinet wil de openbare bibliotheek op zoveel mogelijk plaatsen terugbrengen, als plek waar mensen kunnen lezen, leren en elkaar ontmoeten”. Deze woorden sprak Koning Willem Alexander tijdens de Troonrede op Prinsjesdag. De Koning noemt Nederland een land van ondernemende en initiatiefrijke mensen die voor en met elkaar het goede willen doen, in verbondenheid met hun buren, dorp, stad, vereniging of regio.

Koning Willem Alexander: “Ik ontleen er de vaste overtuiging aan dat het maatschappelijk weefsel van onze samenleving bescherming verdient. Er schuilt een grote samenbindende kracht in alles wat mensen met elkaar bereiken in het kleine, het dagelijkse, het gewone. Verbinding ontstaat waar mensen bij elkaar komen. Dat is niet vanzelfsprekend, maar vraagt blijvende aandacht en inzet van ons allemaal.”

De koning noemt cultuur een goed voorbeeld van een manier waarop de demissionaire regering deze kracht van onderop wil stimuleren. “Cultuur confronteert, inspireert en overbrugt tegenstellingen. Van festivalterrein tot concertgebouw, en van museum tot muziekschool. Daarom blijft het kabinet bevorderen dat mensen kunnen genieten van cultuur, bijvoorbeeld met de Cultuurkaart voor jongeren. Ook wil het kabinet de openbare bibliotheek op zoveel mogelijk plaatsen terugbrengen, als plek waar mensen kunnen lezen, leren en elkaar ontmoeten.”

Klaas Gravesteijn, directeur VOB: “De woorden van de Koning geven een grote blijk van waardering voor alle bibliotheekorganisaties en hun medewerkers. We blijven met het demissionaire kabinet werken aan een toekomstgerichte bibliotheek in elke gemeente. Hierbij voelen wij ons gesteund door het brede politiek draagvlak, dat we ook teruglezen in de concept-verkiezingsprogramma’s.”

Lees de volledige troonrede HIER.Gerelateerde berichten