Onderzoek naar betekenisvol rekenonderwijs: eerste Rijnbrink Lab CmK van start

Rekenonderwijs saai? Niet als het aan de deelnemers van het eerste Rijnbrink Lab CmK ligt. Op 29 november ondertekenden zij tijdens een feestelijke bijeenkomst op basisschool De Groen in Dedemsvaart hun Labconvenant. De ondertekening is de officiële kick-off van een onderzoeksproject waarin de vraag centraal staat hoe rekenonderwijs meer betekenisvol kan worden gemaakt voor leerlingen. Bert van der Veen, directeur De Groen: ‘Wanneer kinderen vanuit hun eigen nieuwsgierigheid ontdekken dat goed kunnen rekenen handig en leuk is, worden zij enthousiaster om te leren.’

Rijnbrink Labs CmK
Het Lab wordt grotendeels gefinancierd vanuit de rijksregeling Cultuuronderwijs met Kwaliteit. Binnen die regeling maakte Rijnbrink Cultuureducatie – de organisatie die de regeling in de provincie Overijssel uitvoert – financiële middelen vrij voor een aantal Labs. Doel van de Labs is om scholen en cultuuraanbieders de kans te geven hun eigen onderzoeksvragen aan te pakken met de hulp van externe specialisten. Daarbij worden zij ondersteund door een Labcoach, die het Labteam zelf aanstelt en die helpt om het onderzoek soepel te laten verlopen en die zorgt voor kennisdeling.

Procesgericht onderwijs
In samenwerking met Karin Kotte, expert op het gebied van procesgerichte didactiek, staat procesgericht leren steeds meer centraal op basisschool De Groen. Logisch, op een school met de kwalificatie ‘Vindplaats voor wetenschap en techniek’ van het Kenniscentrum Wetenschap & Techniek Oost. ‘Plezier en groei staan bij ons voorop’, legt Bert van der Veen uit. ‘Beide vergroten we door de eigen nieuwsgierigheid van kinderen te stimuleren. Door hen te laten onderzoeken en ontdekken en door hen vragen te stellen. Wanneer zij zelf bijvoorbeeld merken dat goed kunnen rekenen handig en leuk is, worden zij enthousiaster om zich die vaardigheden eigen te maken. En zo vergroten we niet alleen hun plezier, maar zien we ook betere resultaten.’

Rijnbrink Lab CmK rondom rekenen als proeftuin
Op De Groen werd vakoverstijgend en procesgericht leren eerst ingevoerd in de creatieve en wereldoriëntatievakken. Daarna volgde het taalonderwijs. En nu is rekenen aan de beurt. Binnen het Rijnbrink Labs CmK onderzoeken de deelnemers het komende jaar hoe vakoverstijgend en procesgericht onderwijs ook het rekenonderwijs betekenisvoller kan maken. Wat wel werkt en wat niet. Het Labteam bestaat uit docenten van De Groen en expert Karin Kotte, aangevuld met Sandra van Elburg, specialist op het gebied van rekenonderwijs, en Maaike Zwaan, Labcoach.

Programma ondertekening
Tijdens de feestelijke bijeenkomst op 29 november stelden alle deelnemers aan het Lab zichzelf voor. Daarnaast demonstreerde één van de docenten van De Groen samen met een aantal leerlingen de nieuwe werkwijze in het rekenonderwijs waarop tijdens het Lab zal worden voortgeborduurd. En als officiële start van het onderzoeksproject tekenden deelnemers het Labconvenant.

Gerelateerde berichten