Ook Brabantse bibliotheken spreken zorg uit over cultuurbezuinigingen nieuwe provinciebestuur

In een open brief spreken verschillende Brabantse bibliotheken, samen met tientallen culturele organisaties, hun zorg uit over de cultuurplannen van het nieuwe provinciebestuur, dat onlangs een bestuursakkoord voor de periode 2020 – 2023 presenteerde waaruit blijkt dat er bezuinigingen op de cutuursector te verwachten zijn. De organisaties stellen in hun in het Eindhovens Dagblad gepubliceerde brandbrief geschokt en geschrokken te zijn door het voornemen van het nieuwe college van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant om vanaf volgend jaar 25 procent van de cultuurbegroting te schrappen. ‘De schade zou altijd verschrikkelijk zijn geweest, maar is in deze tijd volledig onverantwoord. Als sector zijn we ongekend stevig geraakt door het virus. Onze kerntaak is verbinden, samenbrengen en inspireren, en dat gaat lastig op 1,5 meter afstand. Dat is hard, maar ieder van ons voelt onmiddellijk met de klap een taak: we moeten samen verder en vormgeven aan de wereld in wording. De bezuiniging die nu wordt voorgesteld schiet ons en schiet Brabant in de voet, staand aan de start van misschien wel de meest belangrijke marathon van ons leven,’ aldus de ondertekenaars van de brief.

De cultuurorganisaties waarschuwen ervoor dat de bezuinigingen het hele culturele bouwwerk ondermijnen: ‘De schade van deze bezuiniging is veel groter dan het gekorte bedrag alleen. Cultuurfinanciering is een toren waarin de ene steen op de andere rust. De verschillende overheden van rijk, provincie en gemeente, versterken elkaar. Geeft de een, dan geeft de ander. Ook het bedrijfsleven is hier niet ongevoelig voor. Trek je er een steen uit, dan verlies je niet alleen de steen, je riskeert het hele bouwwerk. (…) Wat ons het meeste zorgen baart en pijn doet is dat dit plan een knauw geeft aan onze weerbaarheid en de gezamenlijkheid. Deze bezuinigingen dwingen ons niet meer naar voren te kijken, maar alles op alles te zetten om te kunnen overleven. Zelfs als we het halen, kunnen we zo niet de rol pakken voorop in de beweging die vorm wil geven aan de wereld die komt.’

De open brief is mede ondertekend door de directeuren van verschillende bibliotheekorganisaties, waaronder CultuurSpoor Best, Biblioplus, Bibliotheek De Kempen, Bibliotheek Dommeldal, Bibliotheek Veldhoven, Bibliotheek Eindhoven en de Nieuwe Veste Breda.

In Noord-Brabant is onlangs een nieuwe coalitie aangetreden, gevormd door VVD, Forum voor Democratie, CDA en Lokaal Brabant, die op 15 mei hun nieuwe bestuursakkoord hebben gepresenteerd, dat de titel ‘Samen, Slagvaardig en Slim: Ons Brabant’ heeft gekregen. Het bestuursakkoord kan rekenen op veel kritiek vanuit de culturele sector, omdat in het akkoord wordt aangegeven dat de provinciale middelen voor cultuur – dat aanvankelijk was ondergebracht binnen een nieuw te ontwikkelen portefeuille ‘Vrije tijd’, die na kritiek ‘Vrije Tijd, Cultuur en Sport’ ging heten – geleidelijk zullen worden afgebouwd. Veel taken op het gebied van cultuur liggen vooral bij de gemeenten en voor de provincie is er vooral een coördinerende rol, aldus het akkoord, dat stelt: ‘Vanaf 2023 zetten we structureel en incidenteel minder middelen in. We herpositioneren hiermee de rol van de provincie op deze beleidsterreinen.’ 

Geef een reactie
Gerelateerde berichten