Overijssel wil in alle gemeenten een maatschappelijke bibliotheek

De provincie Overijssel geeft in haar cultuurnota voor een nieuwe beleidsperiode aan jaarlijks 3,3 miljoen euro uit te willen trekken voor het bibliotheekwerk. Er moet voor iedereen in Overijssel een volwaardige maatschappelijke bibliotheek bereikbaar zijn. Het Overijsselse bestuur trekt voor de komende jaren jaarlijks 19 miljoen euro uit voor het cultuurbeleid, te verdelen over de domeinen erfgoed, cultuuraanbod, educatie, participatie en talentontwikkeling en bibliotheken. Dit blijkt uit het Statenvoorstel Cultuurbeleid 2021-2024 (pdf).
Voor het bibliotheekwerk is jaarlijks 3,3 miljoen euro beschikbaar (is in de huidige beleidsperiode 2017-2020 jaarlijks 3,1 miljoen euro). Daarnaast reserveert de provincie jaarlijks nog twee ton voor het verminderen van laaggeletterdheid.

Bibliotheken krijgen een belangrijke rol in het Overijsselse cultuurbeleid. De provincie wil in alle gemeenten een maatschappelijke bibliotheek. ‘Over vier jaar is voor iedereen in Overijssel een volwaardige bibliotheek bereikbaar. Dit kan zijn in de basisschool, het kulturhus of de sportclub of in een hoofdvestiging in een naburig dorp of stad,’ aldus het Statenvoorstel. Overigens behoort Overijssel op dit moment tot de provincies waar elke gemeente nog een bibliotheek (in de zin van de Wsob) heeft. De provincie moedigt de ontwikkeling van de klassieke bibliotheek richting ‘maatschappelijke ontmoetingsplek’ aan en ziet daarbij mogelijkheden voor nog meer samenwerking met partners in cultuur, sociaal domein en het reguliere onderwijs, eventueel ook door gebouwen te delen. ‘We zien bibliotheken voor ons die een huiskamerfunctie vervullen en in die zin bijdragen aan de ontwikkeling van steden en dorpen en de leefbaarheid van gemeenschappen. De basisstructuur van bibliotheken in Overijssel helpt om snel kennis te delen en van elkaar te leren. De volgende stap is bestaande projecten en innovaties onderdeel te maken van reguliere activiteiten,’ aldus de provincie.
Het provinciebestuur wil de bibliotheken de komende jaren nog meer verbinden met het sociaal domein en het onderwijs, zoals dat eerder onder andere gebeurde in projecten als Techniektaal en het provinciale programma Human Capital. Daarnaast wil de provincie thema’s die structureel aandacht verdienen uit de projectmatige aanpak halen en hier het beleid en de subsidiëring op aanpassen. Voorbeelden van zulke thema’s zijn: cultuureducatie, digitale inclusie en de bestrijding van laaggeletterdheid.

Het cultuurbeleid zal de komende twee weken nog worden bijgesteld, waarna er begin juli door de Provinciale Staten over gestemd zal worden. Volgens RTV Oost zijn vooral de linkse partijen tevreden over het voorstel maar zijn verschillende rechtse partijen kritisch. 

Geef een reactie
Gerelateerde berichten