Pensioenen stijgen met 1,1%

Het Pensioenfonds Openbare Bibliotheken (POB) indexeert de pensioenen en pensioenaanspraken per 1 januari 2020 met 1,1%. De verhoging volgt op een indexatie van 1,3% in 2019. Het opbouwpercentage daalt van 1,738% in 2019 naar 1,4%.

Het POB verklaart in een bericht op haar website over de verlaging van het opbouwpercentage: ‘De werkgeversorganisatie VOB en de vakbonden (de sociale partners) spreken voor de uitvoering van de pensioenregeling een premie af. Die premie betaalt u gedeeltelijk zelf, het andere deel betaalt uw werkgever. In 2019 is gebleken, dat de afgesproken premie niet meer toereikend is om de pensioenopbouw van 1,738% per jaar in 2020 toe te kennen. De afgelopen periode hebben de sociale partners en het POB overlegd over mogelijke maatregelen om de pensioenregeling betaalbaar te houden. Zij werden het daarover niet eens. Na overleg over álle mogelijke maatregelen heeft het bestuur besloten dat het verlagen van het opbouwpercentage de meest evenwichtige oplossing is. De premie die u en uw werkgever betalen, is immers bedoeld om de nieuwe pensioenopbouw te betalen.’

De verlaging van het opbouwpercentage betekent dat de deelnemers aan het fonds in 2020 minder pensioen opbouwen. De verlaging van het opbouwpercentage geldt in principe alleen voor 2020. Het POB gaat in 2020 opnieuw in overleg met de sociale partners om een plan te maken voor de toekomst. Daarbij moet in elk geval ook rekening gehouden worden met nieuwe wettelijke voorschriften, zoals het pensioenakkoord.

Het POB heeft tevens besloten het opgebouwde pensioen met 1,1% te verhogen. De financiële situatie van het pensioenfonds is in 2019 weliswaar iets verslechterd ten opzichte van 2018, maar is nog steeds goed genoeg om deze verhoging mogelijk te maken. ‘Dat betekent dat we uw opgebouwde pensioen voor een deel kunnen laten meestijgen met de stijging van de prijzen in 2019,’ aldus het POB. 

Geef een reactie
Gerelateerde berichten